Tarih

93 Harbi Nedir?

93 Harbi Nedir?
Editör by bilgisepeti

II. Abdülhamit ve Çar II. Alexander döneminde yapılmış 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı, 93 Harbi olarak da bilinir. Rumi takvime göre 1293’e denk geldiğinden Osmanlı tarihinde 93 Harbi olarak bilinir. Ruslarla batı sınırımız olan Tuna (Balkan) Cephesinde ve doğu sınırındaki Kafkas Cephesinde savaşılmıştır. Yaklaşık 1 sene süren bu savaşta Osmanlı devleti, savaşa parasal ve yönetimsel açıdan ön çalışmasız yakalandığı için büyük bir mağlubiyet yaşar.

Osmanlının kesintisiz savunmada kaldığı bu savaşın başlıca sebepleri; Osmanlı azınlık isyanları, Rusya ve Batı Avrupa’da; Osmanlı Hristiyanların haklarının çiğnendiği düşüncesi, Rusya’nın Balkanlardaki genişleme siyaseti, Romanya ve Bulgaristan’ın hür istekleri ve Panslavizm akımıdır.

İstanbul’da Tersane Konferansı toplansa da taleplerin Osmanlı Devleti kadar reddedilmesi üstüne savaş patlak verir.

Tarafsız kalan bazı batılı devletler savaşı bitirmek için aracılık yapar. Bilhassa Balkanlarda bu olaylar neticesinde etnik temizlikler yaşanmış ve yer yer kırımlar görülmüştür. Sonunda batıdaki Osmanlı savunma hatlarını bir bir geçen Rusların önü gevşemiş, dirençle karşılaşmadan İstanbul’un eşiğine (Yeşilköy) kadar ilerleyerek Osmanlı varlığını tehdit etmiş ve bunun sonucunda Ayastefanos Antlaşması (3 Mart 1878) imzalanmak zorunda kalınmıştır.

Ayastefanos Antlaşması ile Rusya, Osmanlıyı dilediği gibi parçalamış, Bulgaristan’da büyük bir krallık kurmuş; Sırbistan, Karadağ ve Romanyayı özgürleştirmiş; Kars, Ardahan ve Doğu Beyazıt’ı almış, diğer taraftan üstüne 30 milyon altın tazminat istemiştir. Bu antlaşmayı kabul etmeyen diğer devletler, kararları yürürlüğe konmadan Berlin’de yapılan bir başka antlaşmayla değiştirir. Buna kadar Bulgaristan krallığı üçe bölünmüş, Sırbistan, Karadağ ve Romanya egemen olmuş, Kars ve Ardahan Ruslara bırakılmıştır. Osmanlı’nın vereceği tazminat da 30 milyon altından 45 milyon altına çıkarılmıştır.

Sonuçları itibariyle 93 Harbi

Ayastefanos Antlaşması, bazı batılı devletlerin bu anlaşmanın sonuçlarından memnun kalmaması üstüne geçerliliğini yitirir. Tekrar imzalanan Berlin Antlaşması (13 Temmuz 1878) ile Osmanlı, çok daha fazla toprak kaybeder. Osmanlı, bu afet sonrası Balkanlardaki nüfuzunu büyük ölçüde yitirir. Balkanlar’da ve Kafkasya’da sayıları 1 milyonu aşkın Osmanlı vatandaşı mülteci konumuna düşer, savaş yılları ve ardından Anadolu’ya dev göçler yaşanır. Hem Batum’da yaşamış Müslüman Lazlar ve Gürcüler Osmanlı topraklarına göç etmek zorunda kalırlar.

Osmanlı kuvvetleri bu savaşta hastalıklar da dahil olmak üzere 120.000 bin insanını kaybeder.

Kaynak : www.bilgisepeti.org farkıyla sunulmuştur

Yorum Yap