Kimdir

Ahmet Yesevi Hakkında Bilinmeyenler

Ahmet Yesevi Hakkında Bilinmeyenler
Editör by bilgisepeti

Bütün hayatı, 7 yaşında gelip yerleştiği Batı Türkistan’daki Yesi’de geçen Ahmet Yesevi, meşhur Türk mutasavvıfı ve şairidir. Seyran’da dünyaya geldi. Soy Yesevi; hakiki adıyla “Ahmed Bin İbrahim Bin İlyas Yesevi“; Divan-ı Hikmet, Akaid ve Fakrname gibi manâlı eserler kaleme alır. Tarihte bilinen ilk büyük Türk mutasavvıfı olarak ünlenir; Ahmet Yesevi Türk-İslam değerlerini sentezlemesiyle Sünni-Nakşibendi ile Alevi-Bektaşi Tarikatı’nı içten etkiler. Dönemin geleneklerine aykırı bir biçimde öğretisini Arapça veya Farsça ile değil Türkçe ile vermiştir.

Hoca Ahmed Yesevi, bir yanlamasına İslam şeriat hükümlerini, tasavvuf esaslarını, tarikât adâb ve erkânını öğretmeğe çalışırken, bir yandan da İslâmiyet’i Türkler’e sevdirmeyi, Ehl-i Beyt âkidesini dağıtmak ve yerleştirmeyi kendine hedef edinmiştir. Arapça ve Farsça’yı çok iyi bilmesine rağmen eserlerini Türkçe vermiştir.

Karahanlılar’ın hüküm sürdüğü çağlarda yaşamış Ahmet Yesevi mozelesi; Timurlenk kadar Güney Kazakistan’da yer alan Türkistan şehrinde yapılmıştır. Adına Belirlenmiş bir üniversite (Ahmet Yesevi Üniversitesi) ve bir türbe ( Ahmet Yesevi Türbesi) bulunmaktadır.

Ahmet Yesevi ve eserleri!

Şiirlerine “Hikmet” denmektedir. İslamın esaslarının yer aldığı esas eseri Akaid, öğrenciler tarafından kaleme alınıp kendisine mal edilen esere Fakrname, hikmetlerinin yazıya döküldüğü eserine ise Divan-ı hikmet adı verildi. Altmış üç yaşına geldiğinde tekkesinin avlusuna yaptırdığı çilehaneye girmiş ve ömrünü burada tamamlamıştır. Babası Sayram’ın meşhur mutasavvıflarından olan İbrahim Ata (İbrahim Şeyh), annesi ise Sayramlı Musa Şeyhin kızı Ayşe Hatun’dur. 7 yaşındayken annesini, ardındaki babasını kaybeden Ahmet Yesevi, 1160’da manevi eğitimini yanında tamamladığı Yusuf Hemedani’nin vefatı daha sonra halife olur.

Kaynak : www.bilgisepeti.org farkıyla sunulmuştur

Yorum Yap