Din

Alın Yazısı Nedir Sorusunun Cevabı

Alın Yazısı Nedir Sorusunun Cevabı
Editör by bilgisepeti

Ehli Sünnet itikâdına ve Sünni Kelâm âlimlerinin ittifakına kadar; kadere iman imanın şartlarından biridir ve amentünün parçasıdır. Ezelden ebede kadar hayır ve şer tüm olayların Allah katında bilinmesi ve takdir edilmesi olarak tanımlanır. Türk millet kültüründe “Alınyazısı”, “Yazgı” olarak da bilinir. Kültürümüzde bu yazının insanın alnında olduğu düşünülürdü. Başımıza geleceklerin büyük bir kısmının elimizde olmadığı inancına dayanır. Bir çok kültürde ve toplumda insanın yaşayacaklarının evvelden tanrısal bir kuvvet kadar belirlendiği inanışı yer alır. Yine İslam dininde İlâhiyatçı yazan İhsan Eliaçık gibi bazı düşünürler, “kadere iman” İslam âkaidinde bir Emevi düşüncesidir tezini savunur. Onlara göre Kuranı Kerim’de ölçü ya da kapasite anlamında bir kader ibâresi yer alsa da İslam’da kadere iman diye bir sabit hüküm bulunmamaktadır. Gelenekçi Sünni kaynaklara kadar ise, gelecekten haber veren peygamber mucizeleri, kehanetler kaderin varlığını ispatlayan olgulardır.

Kader konusundaki tartışmalar, “Eğer istek, irade ve fiillerimiz dahil her şey Tanrı takdirin ürünü ise, yaptıklarımızdan dolayı neden sorumluyuz?” düşüncesi etrafında dolaşır.

İslam inancına tarafından; evrendeki İlahi bilgisayar olarak kabul edilebilecek Levh-i Mahfuzda açıklanmış ve Allah’ın iradesini yansıtan belirlenmiş ve değişmez mutlak kaderimiz, İrade-i Külli olarak tanımlanır. Sihir, dua gibi hiç bir şiddet, önlem ve müdehale ile değiştirilemez. Kapsamına terbiyesizce; doğduğumuz yer, aile- benzer ve çocuklarımız, işimiz, ecelimiz ve yaşamımızın içten etkileyecek ve olaylar girer. İrademiz ile felek ve yaşamı şekillendirme olarak açıklanabilecek hal ise muallak kaderimiz, yani İrade-i Cüzi olarak tanım edilir. Zevk ve meraklarımız, ilişkilerimiz, olaylara tepkilerimiz ve bu hal ve davranışlarımızı denetim becerilerimiz örnek olarak gösterilebilir.

Kader değişebilir mi?

Daha iyi anlaşılabilmesi için şöyle de ifade edilebilir. Mutlak kaderimiz Tavla güya bir oyunun değişmeyecek kurallarına benzerse, muallak kaderimiz ise bu oyunu oynarken gösterdiğimiz becerilerin ve takındığımız tavırların tümüdür. Zara tarafından davranışlarımız, kapı alışımız, ara sıra rakibin pulunu kırabilmek nasıl bir el yatkınlığı gerektiriyorsa, bizler de yaşarken benzer ustalığı göstererek yaşamımız şekillendirebiliriz. Zarların iyi gelmesi kötü oyuncuysak kazanmamıza yetmeyeceği gibi, kötü zarlarla da stratejik hamleler yaparak hayatına müdahale edebilen kişiler olmuştur.

Kaynak : www.bilgisepeti.org farkıyla sunulmuştur

Yorum Yap