Eğitim

Bilgisayar Destekli Eğitim Nedir?

Editör by bilgisepeti

Eğitimde Bilgisayar Desteği

Eğitim unsuru bir toplumun, bir milletin gelişmişlik ve refah düzeyi için önem arz etmektedir. Hiçbir olgu başladığı zamandan bu yana aynı halde kalmamış değişim ve gelişim içerisine sürüklenmiştir. Eğitim de ilerleyen teknoloji, değişen dünyada bu sürecin içerisine dahil olmaya çalışmaktadır. Eğitim iyi olmalı ki kalkınma anlamında yatırım sağlanmış olsun. Eğitime yapılan yatırımların başında bilgisayar desteği yani bilgisayar destekli eğitim gelmektedir.

bigi-destekli-egitimin-uygulamasi

Bilgisayar Destekli Eğitim Nasıl Açıklanır?

Bilgisayar destekli eğitim nedir? Birçok tanım yapılabilen bilgisayar destekli eğitim kavramının ilkine bakacak olursak öğretim sürecindeki uygulamalara bilgisayar teknolojisinin destek vermesi olacaktır. Uygulamalardan bazıları ise bilgi sunmak, örnekleme yapmak, becerinin gelişmesine katkıda bulunmak ve sorun çözücü veri sağlamaktır.

bilgisayar-destekli-egitim-nedir

Bilgisayar destekli eğitim nedir sorusunda ikinci bir tanıma bakacak olursak da, Bilgisayar Destekli Eğitim, öğrencilerin bilgisayar sistemine göre programlanmış derslerini etkileşimde bulunarak doğrudan alabilmeleri şeklinde yapılmaktadır.

Eğitimde yardımcı araç olarak kullanılabilen bu destek temelinde uyarı, yanıt ve pekiştirme kavramlarını barındırmaktadır. Öğrenciye bilgisayara bağlı monitörde uyarıcı olarak bilgi verilir, bu bilgiye ilişkin öğrenciye sorulan soruya öğrenci yanıt verir ve yanıtın niteliğine göre de pekiştirme sunulur. Bu tür sürecin devamlılığı öğrenmenin oluşması demektir.

Instructor with Students in Computer Lab --- Image by © Royalty-Free/Corbis

Amaç Ne Olabilir?

Her konuda olduğu gibi bu konuda da bir amaç güdülmelidir ki istenilen noktaya ulaşmada yararlı olması sağlanabilsin. İşte bilgisayar destekli eğitimin de amacı öğrencilerin dersteki motivasyonunu yükseltebilmek, bilimsel düşünce yeteneğini aşılayabilmek, mantık yoluyla problemleri çözmesini sağlamak vb. gibi durumlar yer almaktadır.

Sınırlandırma Var Mıdır?

Bilgisayar destekli eğitim nedir sorusundan sonra akla gelen sınırlandırmaların olup olmadığıdır. Elbette ki amaçları gerçekleştirmek isterken bazı sınırlandırmalar da önümüze çıkabilir. Bunlardan bazıları ise; bilgisayar ile etkileşim halindeyken öğrenciler arası kopukluk yaşanması ve asosyallik boyutuna ulaşabilecek olması, öğrencilerden genelde mükemmeliyetçilik beklenirken bu durumun bilgisayar destekli eğitimde mekanizmasının olmayarak sağlanamaması, kitap sayfası çevirerek yapılan çalışmadan zor olması ve dolayısıyla bilgisayar okuryazarlığının daha önceden verilmiş olması gerekmektedir. Maliyetli olması, yazılımların yeterli düzeyde bulunmaması gibi etkenlerde amacı gerçekleştirmek isterken sınırlılıklar koyabilen bir kavramdır.

bilgisayar-destekli-egitimler

Uygulama Alanları

Farklı kaynaklarda farklı başlıklar altında Bilgisayarla Eğitim, Bilgisayara Dayalı Eğitim, Bilgisayar Aracılığıyla Öğretim gibi unsurlar yer almaktadır. Bu kavramlar incelendiğinde benzerlik gösterse de içeriklerine bakıldığı zaman çoğu aynı anlamda kullanılmamaktadır. Bunlar da birtakım karmaşa yaratmaktadır. Bu karmaşıklığı gidermek için uygulamaların başlıcalarını göz önünde bulundurmak gerekir. Uygulamalar; Öğretim amaçlı uygulamalar, Tekrar ve alıştırma amaçlı uygulamalar, Benzeşim amaçlı uygulamalar, Oyun amaçlı uygulamalar ve Başvuru kaynağı amaçlı uygulamalardır. Farklılıkların daha iyi anlaşılabilmesi için bu başlıkları göz önünde tutmak fayda sağlayacaktır.

 

Yorum Yap