Kültür -Sanat Nedir

Blues Müzik Nedir?

Editör by bilgisepeti

Afro – Amerikan müzik denildiği zaman akla ilk olarak gelen türlerin başında Blues müzik yer alıyor. Caz ve blues müzik arasındaki farklar çok da iyi bilinmediğinden bu iki müzik türü sıkça karıştırılır. Hatta blues ve cazın aynı müzik türü olduğu bile düşünülebiliyor. Bunda temel etken her iki müzik türünün aynı kökten geliyor olmasıdır. Peki, blues müzik nedir?

blues-caz

Blues Müziğin Kökleri Afrika’ya Dayanıyor

Özellikle Batı Afrika kültürünün en önemli parçalarından biri olan blues müzik daha çok cenaze törenleri ve matem merasimlerinde acıyı ve kaybedilen insana duyulan özlemi ifade etmiştir. Mistik nitelikler atfedilen çivit rengiyle özdeşleştirildiğinden bu müzik türü blues olarak adlandırılmaktadır. 4 asırlık bir süre boyunca Batı Afrika’da acının ve hüznün melodisi olarak süregelen blues müziğin Amerika’ya geliş hikayesi de pek iç açıcı değil. Blues müziğin Amerika’ya gelmesi köle ticaretine bağlıdır.

muzik-blues

Batı Afrika’dan Amerika’ya getirilen köleler zor şartlar altında hiçbir hak ve özgürlükleri olmadan çalıştırılıyordu. Bu umutsuz durumdaki siyahi kölelerin zor şartlar içinde kendilerini ifade edebilmeleri tek araçları müzikti. Kısacası, blues müziğin Amerika’ya gelişi ve oradan da tüm dünyaya yayılması Afrikalı kölelerin sayesinde olmuştur.

blues-muzik-etki-alani

Profesyonel Blues Müziğin Gelişim Süreci

Başlangıçta köleler tarafından söylenen şarkı olarak bilinen blues müzik köleliğin kaldırılmasının ardından daha geniş halk kitlelerine ulaşmaya başladı. 20. Yüzyılın başlarında ise Amerikan birçok önemli kentinde blues müzik çok yaygın bir hale gelmişti. Blues müzik Amerika’nın çeşitli yerlerine yayılması sonucunda bu yerlerdeki yerli müzik türleri ve farklı kültürlerle harmanlanmaya başladı. Böylece blues müziğin Delta, Memphis, Texas Blues gibi farklı alt türleri ortaya çıktı. Bu türlerden ilkin blues tarzına en yakın olanı ağıtın öne çıktığı Delta Blues’tur.  İlkin halinde insan sesi ve alkıştan oluşan bir ritim tutmadan ibaret olan blues zamanla gitar, bass, davul, piyano, mızıka vs. gibi enstrümanları da kapsamaya başladı.

blues-ozellikleri

Blues Müziğin Diğer Müzik Türlerinin Ortaya Çıkmasındaki Etkisi

Blues müzik, ses ve alkışla ritim (“clap” olarak adlandırılıyor) tutmaktan ibaretken 20. Yüzyılı ilk çeyreğinde çok farklı enstrümanları içine alan bir müzik türüne çevrilmiştir. Blues müziğin gelişmesi sonucunda alt türlerin yanı sıra bazı müzik türleri de ortaya çıkarmıştır. Bunlardan en çok bilineni caz müziktir. Bazı müzik otoriteleri ise rock müziğin de köklerinin blues müzikte yattığını belirtiyorlar.

Yorum Yap