Din

Dâbbetü’l-Arz Hakkında Bilinmeyenler

Dâbbetü’l-Arz Hakkında Bilinmeyenler
Editör by bilgisepeti

popular_islam_ringtonesKur’hatıra Kerim’de on dört defa geçen Dâbbetü’l – talep”ın çıkışı kıyamet alametlerinden birisidir. İnsanlarla konuşacağı rivayet edilen Dabbe’tül Talep’dan İslam dininin tanrısal kitabı Kur’an’ın 27. suresinin 82. ayetinde bahsedilmektedir. Peygamber efendimiz bu konuyu şöyle izah ediyor: “Onun alametlerinden biri, güneşin battığı yerden doğması ve kuşluk vakti insanların üstüne “dâbbe”nin çıkmasıdır. Bu alametlerden hangisi önce belirirse, ötekisi onu kısa zamanda peşine düşüp takip edecektir.” (Müslim, Fiten, 118)

Dâbbe, yanına Hz. Musa’nın asâsı ve Hz. Süleyman’ın mührü olduğu halde çıkar. Mü’minin yüzünü asa ile parlatacak, kâfirin burnunu da mühürle damgalayacak. O zamanda yaşayan halk müziği bir araya geldiklerinde mü’min- kâfir emin olacaktır.”(Ahmed b. Hanbel, “Müsned”, II/491)

Ayetlere göre, arzdan çıkacak bu dâbbe insanlara konuşacak, ilahi ayetlere tam inanmadıklarını söyleyecektir. Arapçada “yavaş ve sessizce yürümek; nüfuz ve sirayet etmek”anlamlarına gelen “debb” ya da “debîb” kökünden önad olan dâbbe, “yeryüzünde yürüyen her cins canlı” ve bilhassa “binek hayvanı” anlamlarında kullanılır.

hell1-992x558

Dâbbetü’l-Talep Nereden Çıkacak?

Dâbbe’nin çıkışı sonrası yapacakları ile ilgili öbür fikirler zikredilmiştir. Ayette insanlarla konuşacağı belirtilirken, Hadis-i Şerifte ise yanında Hz. Musa’ın asası ile Hz. Süleyman’ın mührü olacağı, asa ile mümin yüzlerini aydınlatırken mühür ile de kafirlerin burunlarını kıracağı söylenti edilmiştir. Tekrar İblisi öldüreceği, fena fiillerini insanlara haber vererek mümin ile kafirin arasını ayırt edeceği de fiilleri arasında belirtilir. Yanına Hz. Musa’nın Asa’sı ile Hz. Süleyman’ın Mührü’nün olmasından kastınsa; bu kişinin fiziksel ve manevi çoğu harikalıklara sahip olacağı ve bir İslam devleti kuracak güce sahip olacağına dikkat çekici ettiği zikredilmiştir.

Rivayet 1: Safa Tepesinden çıkacak.Rivayet 2: Ecyad Kabilesinden çıkacak.Rivayet 3: Tihamedeki vadilerden birinde çıkacak.Rivayet 4: Sedom denizinden çıkacak.

İslam tarihinde Dabbe’tül Talep hususunda fazla tartışmalar yaşanmış, muhakkak bir hükme ise alimler arasında varılamamıştır. Fakat inanılan, kıyamete yakın zamanda Dabbe’tül Arz’ın mutlaka ortaya çıkacağı ve de dabbenin doğrusu ne olduğunun kesin olarak sadece Allah’ın (CC) bildiğidir. Dâbbetü’l-Talep; internet, bilgisayar, bit salgını-çekirge veya kurbağa istilası, tren-otobüs-uçak-otomobil, AIDS hastalığına yol açan HIV virüsü vb çağa yerinde bir fazla konuyla ilişkilendirilmiştir. Yaşar Nuri Öztürk’e göre “dabbeh”; “S. W. Hawking” olabilir. Dâbbe kelimesi “canlı, hareket eden varlık” anlamında kullanıldığı için; robot-araç-otomobil-uçak denmesi, bir bakıma yorumun yapıldığı zamana tarafından anlayışla karşılanabilir.

Dabbet-ül-talep, Musa’nın asası ile mümine dokunur, alnına Cennetlik yazılır, yüzü nurlanır. Kafire, Süleyman’ın mührünü vurur, Cehennemlik yazılır, yüzü simsiyah olur. Tirmizi

Enam suresinin, (Rabbinin bir takım ayetleri alametleri geldiği gün, daha önce iman etmemiş ya da imanında bir hayır kazanmamış kimseye, o günkü imanı üstünlük vermez) mealindeki 158. ayetini ifade eden Peygamber efendimiz buyurdu ancak: (Şu üç şey ortaya çıkınca, iman etmemiş ya da imanından hayır görmemiş olana, imanı üstünlük vermez: Güneşin batıdan doğması, Deccal ve Dabbet-ül-arz.) Müslim, Tirmizi, Beyheki

Kaynak : www.bilgisepeti.org farkıyla sunulmuştur

Yorum Yap