Din Nedir

Dabbetül Arz Nedir?

Editör by bilgisepeti

Bazı soruların net olarak cevabını veremeyiz. Dabbetül Arz nedir sorusuna net olarak tam da şudur diyemediğimiz gibi. Dabbe aslında kelime anlamı itibariyle canlı hayvan demektir. Bu konudaki genel görüş dabbenin kıyamet alameti oluşudur ve kıyametten önce çıkacak bir hayvandır.

dabbetuel-arz-ortaya-cikis

Aslında kimine göre canlı hayvan olduğu gibi kimine göre hareket kabiliyeti olan tren, otomobil gibi araçlardır. Bu konuda anlayacağınız gibi çok çeşitli görüşler vardır. yine Kur’anı Kerime baktığımızda bazı kavimlere bazı hayvanların ceza olarak gönderilmiştir ve bizler bu olaylara baktığımızda asla tesdüften bahsedemeyiz çünkü islamiyette tesadüf diye bir kavram söz konusu değildir.

dabetuel-arz-nedir

Kuran ve Hadislerdeki Yeri Nedir?

Dâbbe kelimesi Kur’an-ı Kerimde on dört yerde geçer. Kelimenin çoğulunu ifade eden devvab ise dört yerde geçer.

Mesela Hud süresi 6. Ayette;

Yeryüzünde yaşayan bütün canlıların (her dabbenin) rızkı ancak Allah’a aittir.

Nelm suresinde;

Tehdit edildikleri şey başlarına geldiği zaman onlara yerden bir dabbe çıkarırız da insanların ayetlerimize kesin olarak inanmadıklarını kendilerine söyler.

kiyamet-alametleri

Nur 45’te ise;

Allah her canlıyı (dabbeyi) sudan yaratmıştır. Bunlardan kimi karnı üzerinde sürünür, kimi iki ayakla yürür, kimi de dört ayakla yürür. Allah dilediğini yaratır. Allah, şüphesiz her şeye kadirdir. Şeklinde bahsedilmiştir.

Hadiste ise Peygamber Efendimiz (sav.) dâbbetü’l-arz’ın meydana çıkmasını kıyamet alametlerinden birisi olduğunu şu hadiste anlatır; Onun alametlerinden biri, güneşin battığı yerden doğması ve kuşluk vakti insanların üzerine dâbbenin çıkmasıdır. Bu alametlerden hangisi önce belirirse ötekisi onu kısa zamanda takip edecektir. Yine Ebu Hüreyre’nin anlatımına göre Efendimiz (s.a.v) buyurur ki; Dabbetü’l-arz, Musa’nın asası, Süleyman’ın mührü yanında olarak çıkacak, mühür ile müminin yüzünü parlatacak, asa ile kafirin burnunu kıracak, insanlar sofraya toplanacak, mümin ve kafir tanınacak, ifadeleri ile dabbe’den bahsetmiştir. Bu son hadis doğrultusunda dabbe için güçlü bir saltanata sahip olacak bir İslam devleti kuracak diyebilinir.

kiyamet

Kıyamet Alameti Mi?

Din tam olarak bir imtihandır aslında yaşamın kendisi de başlı başına bir imtihandır ve dabbe bir kıyamet alametiyse imtihanda olan insanoğlunun kıyamet alametlerini çok da net olarak anlaması beklenemez en azından büyük bir çoğunluğundan. İslam tarihi boyunca bu konu hep araştırılmış fakat gizemini korumuştur.

Özet

Kainat sınırsız bilgi ve gizemle doludur. İnsanın ulaşabileceği bilgi ve ilim ise sınırlıdır. Bize düşen yüce yaratıcının kainatın içine sakladığı bu sırlara ulaşmaya çalışmak olmalıdır.

Gaybın anahtarları O’nun yanındadır. O’ndan başkası onları bilemez.(Enam 59)

Yorum Yap