Kimdir

Demokrit (Demokritos) Kimdir

Editör by bilgisepeti

Abderalı Demokritos olarak da bilinen Demokrit (Demokritos, Demokritus) bir Yunan filozofudur. Doğum ve ölüm tarihleri belli olmamakla birlikte M.Ö. 460 – 370 yılları arasında yaşadığı kabul edilmektedir. Hayatıyla ilgili detaylı bilgiler olmamakla birlikte ortaya attığı tezlerle doğa filozoflarının sonuncusu olarak kabul edilir.

demokrit-kimdir

Demokrit’in Hayatı

Zengin bir babası olan Demokrit ilk başlarda yıldız bilimiyle ilgilenmiş, Babil’e giderek astroloji ile ilgili Babil düşünürlerinin görüşlerini almıştır. Sonra matematik öğrenmek için Mısır’a gitmiştir. Mısır’da 5 yıl kaldıktan sonra bir rivayete göre İran ve Hindistan’a gitmiş, neredeyse Asya’yı baştan sona dolaşmıştır.

Demokrit Sokrates’ten sonra ölmüştür ancak Sokrates öncesi doğa filozoflarından kabul edilir. Kendinden sonra gelen filozofların bir kısmı kendinden bahsetmezken bir kısmının evrene bakışını şekillendirmiştir.

demokrit-yasami

Demokrit’in Felsefeye Bakışı

Demokrit M.Ö. 420 yıllarında Abdera’da kendi felsefe okulunu kurmuştur. Felsefeye bakışı daha çok doğayı gözlemleyerek şekillenmiştir. Doğayı gözlemlemesinin nedeni ve ona göre felsefenin amacı evreni anlamak, evreni neyin şekillendirdiğini ve somut maddelerin nasıl oluştuğunu öğrenebilmektir.

Demokrit atomizmin (özdekçi yaklaşım) kurucusu olarak kabul edilebilir. Ona göre hiçbir şey yoktan var edilemez ve var olan hiçbir şey de yok edilemez. Ve her şey de atom denen, parçalanamayan en küçük parçacıklardan oluşur. Atomlar hareket ederler ve somut olan her şeyi atomlar oluşturur. Kısacası hiçbir şey hiçten oluşmaz.

Demokrit’e göre atoma yönelik bu bakış açısı her şeyi nasıl algılayabildiğimizi de açıklar. Örneğin dünyayı görebilmemizin sebebi aslında gördüğümüz şeylerdeki atomların gözümüze girmesidir.

demokritle-ilgili-bilinmeyenler

Demokrit’e Göre Birey ve Devlet İlişkileri

Demokrit sadece atomlarla ilgilenmemiş, matematik, fizik astroloji, geometri, tıp, yazın ve ahlak gibi alanların yanında insanın doğa ile ilişkileri ve insanın devletle ilişkileri üzerinde de durmuştur.

Demokrite göre insanlar toplu halde yaşıyorlarsa bu toplu yaşamayı düzenleyecek yasalara da ihtiyaç vardır. Bu yasaları koyan ve uygulayan bir yapı olmalıdır ki bu da devlettir. Yani devlet bireylerin bir arada ve daha iyi yaşamasını sağlayacak kurallar koyacak ve bunları uygulayacak unsurdur. Ama bu kuralların uygulanabilmesi de yine bireylere bağlıdır.

demoktir-felsefe

Yazdığı eserler günümüze ulaşmasa da söylediği ve günümüze ulaşan şu sözleri aslında Demokrit’in hayatını ve hayata bakışını yansıtmaktadır:

  • Adaletsizlik yapan kişi adaletsizliğe uğrayan kişiden daha mutsuzdur.
  • Yasaya, yetkiye ve daha yaşlıya öncelik vermek görev duygusuna sahip olmak demektir.
  • İyi insan olmalı ya da iyi insanlar gibi davranmaya çalışmalıyız.
  • Zekâya dayanmayan ün ve zenginlikler ünlerin ve zenginliklerin en sakatıdır.

Yorum Yap