Din Nedir

Din Nedir?

Editör by bilgisepeti

Belki de tanımlanması en zor kavramlardan biridir din. Kolayca iyiyi kötüden, doğruyu yanlıştan ayırmaya yardımcı kurallar bütünüdür demek doğru olacaktır. Bu tanım bütün inançlar doğrultusunda müşterek bir paydadır. Din kavramının içine çeşitli inanç sistemleri, bu sistemler doğrultusunda insanların kutsal saydıkları şeyler, ibadet ve çeşitli ayinler de dahil edilmelidir. Din kelimesi aslında Arapça menşelidir ve yol gösteren demektir.

din_nedir

TDK dinin tanımı şu şekilde yapılmıştır; Tanrı’ya, doğaüstü güçlere, çeşitli kutsal varlıklara inanmayı ve tapınmayı sistemleştiren toplumsal bir kurum, diyanet ve bu nitelikteki inançları kurallar, kurumlar, töreler ve semboller biçiminde toplayan, sağlayan düzendir.

din_ve_insan

Din ve İnsan

Dinin tarihi en az insanlık tarihi kadar eskidir. İnsan var oldukça bir şeylere inanmaya ihtiyaç duyar çünkü insan bazen cevabını bulamadığı ve aklının almadığı şeyleri bir kutsala bağlamak ister. Yani insanın olduğu her yerde bir inanç, bir dini ritüel, bir ibadet duygusu vardır. İnsan zaten fıtratı itibariyle bir din arayışı bir din ihtiyacı üzerine yaratılmış bir varlıktır.

Din ve getirdiği kurallar inanan insan için emredici kuraldır ve yaptırımı vardır bu nedenle din ve kurallarını toplumu dizginlemek amacıyla da olumlu etkisi her zaman kendini gösterir.

dini_inanis_ndir

Dini İnanışlar Nasıl Çeşitlendi?

Din çeşitli coğrafyalarda ve farklı insanlara yayıldıkça değişimler göstermiştir.  Din zamanla çeşitlilik göstermiş olsa da hepsinin ortak yanı ulaştığı insana bir yol haritası çizmek, bir yaşam felsefesi oluşturmaktır ve bunu da ahlaki değerleri ve iyiye, güzele dair olan şeyleri aşılayarak yapmaktadır.

Hangi coğrafyada nasıl şekillenirse şekillensin din her zaman mukaddestir ve doğa üstüdür. İnsan ve yaratanı arasında bir bağ, dünya ile ahiret arasında bir güzergahtır din. Toplum hayatını düzenler din ve bu düzenin kuralları yaratıcı tarafından konulur. Bunu da yine peygamberleri aracılığı ile iletir.

dini_inanislar

Yaratıcı insanoğlunun ihtiyaçlarını şüphesiz ki ondan daha iyi bilir ve ona göre toplumun tümünü ilgilendiren kuralları belirlemiştir. Öyle ki Kur’an-ı Kerim incelendiğinde aslında bu dinin ne kadar da sosyal bir din olduğunu görürüz çünkü günlük yaşamdan aile hayatına kadar her alan düzenlenmiştir ve bu kurallar günümüzde aslında tüm dünya insanı için genel kabul görmüş kurallardır.

Dünya Dinleri

Dinler bazı coğrafyalarda çeşitlenmiş hatta bu farklılaşan inanç sistemleri bile aynı kaynaktan beslenmesine rağmen kendi içlerinde bölünmüştür. Bunlardan en çok kabul görenleri İslamiyet’te Sünnilik iken Hristiyanlık’ta Katoliklik olarak ortaya çıkmıştır.

İnsan var oldukça din hep olacaktır.

Yorum Yap