Nedir

Eşcinsellik Nedir? Eşcinselliğin Bilimsel İncelemesi

Editör by bilgisepeti

Genellikle ergenlik dönemlerinde ortaya çıkan eşcinsel eğilim özellikle ebeveynler tarafından özenle karşılanması gereken bir konudur. En kısa tanımıyla eşcinsellik nedir sorusunun cevabı: “Kadının kadınla erkeğin de erkekle kurduğu cinsel, duygusal ve bedensel ilişkidir.” Toplumumuzun kültür ve gelenek anlayışına aykırı olan eşcinsellik kavramı her zaman bir engelle karşılaşmaktadır. Ve bilinen en büyük yanlışlardan bir tanesi de eşcinselliğin evlenildiğinde düzeleceği inancıdır. Evlilik ya da bireyi bu düşüncelerden uzaklaştırmaya çalışma eşcinselliği engellemeye yetmemektedir. Bu karşı geliş de eşcinsel bireyleri toplumdan uzaklaştırarak yalnızlığa itmektedir.

Eşcinsellik Nedir?

Kişilerin cinsel anlamda kendi cinslerine duyduğu ilgiyi eşcinsellik olarak tanımlayabiliriz. Eşcinsellerden erkek olanlar gay; kadın olanlar ise lezbiyen olarak bilinmektedir. Toplumuzda aykırı olarak kabul edilse de insanların kendi cinslerine erotik cazibe duymaları eşcinselliği ifade etmektedir. Tüm erkeklerde ya da kadınlar erkek ve kadın hormonları birlikte bulunur. Ancak eşcinsel olmayan erkeklerde erkek hormonları; eşcinsel olmayan kadınlarda da kadınlık hormonu baskındır. Yani biyolojik açıdan bir farklılık söz konusudur.

escinsel-nedir

Eşcinselliğin Bilimsel İncelemesi

Tarih boyunca eşcinsellere yönelik kötüleme politikaları yürütülmüştür. Ancak bilimsel ve toplumsal gelişmenin sağlanması ile zamanla insanlar eşcinselliğe yönelik daha ılımlı bir bakış açısı geliştirmişlerdir. Peki eşcinselliğin bilimsel incelenmesi bize ne ifade etmektedir? Bu aşamada bilimsel yönlerden eşcinselliği inceleyebilmek için farklı kavramlara da değinmek gerekmektedir. Bu kapsamda cinsiyet; kişilerin doğuştan ve genetik olarak sahip oldukları kadın ya da erkek olma durumudur. Toplumsal cinsiyet; toplumun kadın ve erkeklere yüklemiş oldukları rolleri ifade etmektedir. Eşcinsellik ise aynı cinse ilgi duyma durumudur. Freud, Jung ve Adler ise eşcinselliği patolojik bir durum olarak açıklamaktadır. Ve psikolojide aynı zamanda da eşcinsellik üzücü bir süperego olarak ifade bulmaktadır.

Eşcinsellik Bir Hastalık Mıdır?

Doğada sıklıkla denk gelinen eşcinsellik çoğu zaman hastalık olarak görülmüştür. Ancak Dünya Sağlık Örgütü eşcinselliği hastalık kategorisinden çıkaralı yıllar olmuştur. Bu konuda da bilimin gelişmesi ile eşcinselliğin hastalık olmadığı anlaşılmış ve toplumlar tarafından kabullenilmeye başlanmıştır. Birçok profesör de eşcinselliğin hastalık olmadığı konusunda bildiri yayınlamış ve kabullenilmesini ifade etmişlerdir. Açıkçası eşcinselliğin ruhsal ya da psikolojik bir hastalık olmadığı anlaşılmıştır. Eskilerde akıl hastalığı olarak bilinse de araştırmalar sonucu bu anlayıştan vazgeçilmiştir. Eşcinselliği çocuklukta yaşanılan olayların yanı sıra kişilerin ergenlikte hissettikleri, ruhsal sorunları da etkilediği için tek bir tanımlama yapmak yanlış olmaktadır.

 

Yorum Yap