Kültür -Sanat Nedir

Feminizm Nedir?

Feminizm kadın haklarını ifade ettiği kadar kadın erkek eşitliğini de ifade eder. Feminizm, kadınlara karşı yapılan eşitsizliklere karşı gösterilen bir mücadeledir.

Feminizm iş, eğitim, cinsiyet ayrımı, kadın sağlığı gibi birçok konuyla ilgilenir. Erkeklere karşı kadınların üstünlüğü değil, kadınların erkeklerle eşit haklara sahip olması gerektiği konusuyla ilgilenir.

feminizm-nedir

Süregelen taciz ve tecavüz gibi olayların son bulması için büyük mücadele veren feministler, toplumsal eşitsizliğin ve kadınların birçok konuda geri planda bırakılıp ezilmeye çalışılmasına karşı bir mücadele verir. Hamileler, engelliler, lezbiyenler gibi birçok toplumsal grupların sosyal eşitsizliğe maruz kaldıkları bir sistem var olmuş durumdadır. Sosyolojik, politik, etik bir çok alan açısından araştırılması gereken bir alandır feminizm.

feminizm-tarihi

Uzun yıllar boyunca iş hayatında olmayan kadınlar ikinci dünya savaşında erkeklerin savaşa gitmesiyle çalışma hayatına geçerek ekonomik özgürlüğün ne demek olduğu anladı. Bundan sonra eve geri döndürülmek istense de kadınlar mücadeleyi bırakmadı. Kadının görevi evde olmak, anne olmak, kadın olmak gibi algıları feminizm yıkmayı hedefler. Kadının özgürlüğü dünyada da birçok şeyi değiştirecektir.

feminizm-ilkeleri

Kadın sorunlarını merkeze alan feminizm kendi içinde birçok radikal alana da ayrılmıştır. Örneğin; eşitlikçi feminizm, postmodern feminizm, islamcı feminizm, kültürel feminizm, …  Simone de Beauvoir, John Stuart Mill, Donna Harraway, Dorothy Smith gibi birçok önemli temsilcisi vardır. Kökeni 1700’lere dayanan feminizmin birçok uluslararası kuruluşu vardır.

feminizm-eylemleri

Feminizm nedir?

Kelime kökeni latincedir ve femina kökünden gelir. Feminizm hem bir teori hem de politik bir harekettir. Kadına yönelik şiddetin son bulmasını, cinsiyet ayrımcılığının son bulmasını, ücret eşitsizliği gibi birçok konuya dikkat çekmeyi amaçlar. Feminizm erkek düşmanlığı değildir, aksine kadın ve erkeğin eşit yaşam koşullarına ve özgürlüğüne destek verir.

feminist-kadinlar

Ekonomik bakımdan erkeğe bakımlı hale getirilmiş kadın günden güne erkek ve eril sistem tarafından ezilmektedir. Bu konuya karşı bir tutum sergileyen hem erkek hem de kadın birçok feminist vardır ve haksızlıklara karşı mücadele etmektedirler. Cinsiyet eşitsizliği tüm dünyaya hakimdir ve durum gittikçe kötüleşmektedir. Tüm dünyada gündeme gelen kadın sorunları hala kendini tam anlamıyla çözebilmiş değil çünkü bu sorunların çözülmesi birçok kişinin, politik kişiler de dahil desteğine ihtiyacı vardır.

Kadın hakları savunucuları olan feministler zaman zaman bir çok protestolara katılarak yanlış olan durumlara ses çıkarırlar. Bir haksızlık varsa o konuda ilk ses çıkaranlar feministler olur. Büyük kadın ağı dayanışma platformu oluşturarak birçok sorunu gündeme taşımayı başarmışlardır.

Yorum Yap