Din

Gusül (Tepe) Abdesti Nasıl Alınır?

Gusül (Tepe) Abdesti Nasıl Alınır?
Editör by bilgisepeti

Gasl, yıkamak manasına kazanç. Gusül ve iğtisal da, yıkanma anlamındadır. Din ifadeyle gusül: Tüm bedenin yıkanarak irtifa abdesti alınmasıdır. Buna ‘büyük temizlik’ (taharet-i kübra) denir. Böyle bir temizlik halini gerektiren hal cünüplüktür. Ayrıca kadınların nifas ve hayız kanlarının sona ermesidir. Cünüplük hali ise şehvetle meninin atılmasından ve cinsel ilişkiden meydana gelir. Buna “cenabet olmak” denir.

muslim_family_by_taoufiq-d50x16hBoy abdesti elde etmek, “gusletmek” isteyen birey önce besmele ile başlayarak: “Kasıt ettim Allah rızası için gusül abdesti almaya” der ve niyet eder. Ellerini bileklerine değin yıkadıktan daha sonra terbiye yerlerini temizler. Devamında sağ avucuyla ağzına üç kez su alarak her defasında ağzını boğazına dek gargara biçiminde çalkalar. Oruçlu ise boğazına kaçmamasına dikkat eder. Sağ avucuyla burnuna, genzine değin üç kez su çeker, her kez sol eliyle burnunu temizler. Bundan sonradan tıpkı namaz abdesti gibi abdest alır. Bayanlar ve erkekler benzer şekilde gusül abdesti alır. Bayan-kız için öbür erkek için öbür bir boy abdesti alınış şekli bulunmaz.

Abdest sonrası; önce başına, daha sonra sağ, sonradan da sol omuza üçer defa su döker ve vücudunu iyice yıkar. Suyu her döküşünde elleriyle vücudunu en ince ayrıntısına kadar ovuşturur. İğne ucu değin kuru yer kalmaksızın vücudun her tarafını dürüstçe yıkar. Gusülde bıyık, saç ve sakal diplerine suyun adamakıllı işlemesi için ovuşturulur. Göbek boşluğu, küpe delikleri uyarı edilerek yıkanır. Bu Nedenle gusül abdesti bitmiş olur.

Boy abdesti gerektiren haller şu şekildedir:

Cünüplük: Cinsel münasebet, ihtilam ve ne şekilde olursa olsun meninin çıkması tepe abdestini gerektirir.Hayız (âdet hali ve âdet görme, adet kanaması, aybaşı hali, regl) ve Nifas (Lohusalık): Hayız ve nifas hali sona erince gusül farz olur.Şehvetle yerinden ayrılarak dıştan atılan bir meniden dolayı İmamı Azam ile İmam Muhammed’e tarafından, gusletmek gerekir. Ama İmam Ebu Yusuf’a tarafından gusül gerekmez.Rüyada şehvetle ayrılan bir meninin, şehvet kesildikten sonra dıştan akıtılmasını karşılamak için tenasül organını yetişmek ve daha sonra dışında akıtmakta, misafir ve soğukta bulunanlar için İmam Ebu Yusuf görüşünü seçmekte refah vardır. Bu bakımdan bu görüşün tercihini yerinde görenler vardır. Bakmak ve değmek suretiyle şehvetle gelen meniden nedeniyle da gusletmek gerekir.İlişki halinde sünnet yerinin ya da o kadar bir kısmın duhulü ile, buluğa ermiş erkek ve kadının gusletmeleri şarttır. Meninin gelip gelmemesine bakılmaz. Namaza devam için taharette tedbir lazımdır. Bu ve buna benzer hangi haller olursa olsun ihtiyat olan yol gusletmek suretiyle kesin olmayan hallerden sakınmaktır.Uyanan kimse, yatağında, çamaşır veya bedeninde bir yaşlık görünce bakılır: Eğer rüyada ilişkide bulunduğunu hatırlıyorsa, gusletmesi gerekir. Yaşlığın meni olup olmamasında şüpheye düşmesi yük taşımaz. Ama ihtilam olduğunu hatırlamadığı takdirde, yaşlığın mahiyetinin ne olduğu üstünde durulmaz ve gusül gerekmez. Çünkü akıntının şehvetle geldiği bilinmemektedir. Bu mesele İmam Ebû Yusuf’a göredir, İmamı Azam ile İmam Muhammed’e göre, gelen akıntının mezi olduğunu anlıyorsa, gusl etmesi gerekmez. Ama meni olduğunu biliyor veya şüpheye kapılıyorsa, gusletmesi gerekir. İhtiyata uygun olan da budur. Onun için fetva buna göredir.Yatağından kalkan kimse, ihtilam olduğunu hatırladığı halde, organında bir yaşlık görse gusletmesi gerekir. Ayakta veya oturduğu yerde uyuyan kimse, uyanıp da bu organında bir yaşlık görse bakılır: Eğer bu yaşlığın meni olduğuna kanaati varsa veya uyumadan önce bu organı durağan bir halde idi ise, gusletmesi gerekir. Ama böyle bir kanaati yahut ve tenasül organı da evvelden kurnaz durumda idi ise, gusletmesi gerekmez. Yer Alan yaşlığın mezi olduğuna hükmedilir. Çünkü organın açıkgöz olması, mezinin çıkmasına sebebi olur.Sarhoş veya bayılmış kimse uyanıp da, kendisinde meni bulacak olsa, gusletmesi gerekir. Mezi bulacak olsa yıkanması gerekmez. (Mezi, boşalmadan önce gelen sıvı demektir.)İdrar yaparken, tenasül organı açıkgöz olduğu halde meni gelse, yıkanması gerekir. Organ uyanık olmayınca; gusletmek gerekmez, çünkü uyanıklık şehvetin bulunmasına delildir.Erkek ya da bayan rüyada ihtilam olsa da, meni haricen çıkmış olmasa, yıkanmak gerekmez. İmam Muhammed’e kadar, böyle bir kadının ihtiyat olarak yıkanması gerekir. Çünkü kadından çıkacak bir sıvının yine ona dönmesi ihtimali vardır.İhtilam olan ya da cinsel ilişkide bulunan bir kimse, idrar yapmadan veya bol miktarda yürümeden veya yatıp uyumadan yıkansa da, daha sonra kendisinden meninin arta kalan kısmı çıkacak olsa, ikinci defa yıkanması gerekir. Ama idrarını yaptıktan veya epeyce yürüdükten veya uyuduktan sonradan şehvetsiz olarak gelecek meni guslü gerektirmez. Çünkü bu durumda o meni, yerinden, şehvet olmaksızın ayrılmış bulunur. Yine bir kadından, yıkandıktan daha sonra, kocasının menisi çıkacak olsa, her tarafta gusletmesi gerekmez.Bir yatakta yatıp uyuyan iki kimse, uyandıkları zaman ihtilam olduklarını hatırlamayarak yatakta meni gibi bir yaşlık görseler ya da kurumuş meni görüp de o yatakta kendilerinden önce diğer bir kimse yatmış olsa bu durumda meninin kime ait olduğu bilinmese her ikisinin de ihtiyaten yıkanması gerekir.Şehvet olmayıp da döğülmeden, ağır bir önem kaldırmadan ve yüksek bir yerden düşmeden dolayı meni gelmesiyle gusül gerekmez. (İmam Şafî’ye kadar bu hallerde de gusül abdesti gerekir.)Yerinden şehvetle ayrılan bir meni, bedenin dışına veya dış hükmünde olan yere çıkmadıkça gusül gerekmez.Bakire kızın bekaretini yok etmemek sureti ile evliliğin ilk gecesi yapılan bir ilişkide meni gelmeyince gusül gerekmez; çünkü bekaret, sünnet yerine değin duhule engel olmuş demektir.Cünüplük, hayız ya da nefselik (loğusalık) halinde iken, gayrimüslim bir bayan ya da gayrimüslim bir erkek ihtida etse, gusletmesi farz olur. Hayız ya da nefseliği son bulmuş olsa da, yıkanmamış bulunsa, tekrar gusül gerekir. Ama yıkanmış bulunan ya da demin cünüplük, hayız ve nefselik haline düşmemiş olan erkek veya kadın gayrimüslim ihtida etse, yıkanması mendub olur.

Gusül Abdestinin Farzları: 1. Ağza su alıp boğaza kadar çalkalamak. 2. Burna su çekip yıkayıp temizlemek. 3. Bütün vücudu ıslanmayan yer kalmayacak şekilde yıkamak.

Gusül Abdestinin Sünnetleri: 1. Gusle niyeti olmak. 2. Besmele ile başlamak. 3. Bedenin bir tarafında pislik varsa onu önceden uygun bir şekilde arındırmak. 4. Avret yerini yıkamak 5. Gusülden evvel abdest edinmek. 6. Bedenine üç kere su dökmek ve suyu bedenin her tarafına ulaştırmak. 7. Su dökünmeye her yerde başlatmak, sonradan sağ omzuna, daha sonra sol omzuna dökmek ilk kere döktüğü zaman bedeni ovmak ve suyu bedenin her tarafına ulaştırmak. 8. Ayağının olduğu yere su birikirse, abdest aldığı zaman ayak yıkamasını sonraya bırakmak.

Kaynak: Büyük İslam İlmihâli, Türkiye Cumhuriyetinin beşinci Diyanet İşleri Başkanı, Ömer Nasuhi Bilmen

Kaynak : www.bilgisepeti.org farkıyla sunulmuştur

Yorum Yap