Din

Hızır Aleyhisselam Kimdir?

Hızır Aleyhisselam Kimdir?
Editör by bilgisepeti

Sheikhİslamın yaşandığı topraklarda; adı efsanelere karışmış tanrısal bir şahsiyet olan Hızır Aleyhisselam ile ilgili rivayetlerin esası Kuranı Kerim’e dayanır. Sırlar alemine etken olan bir çok bilgin de onun yaşadığını ve farklı alanlara yönlendirilmiş vazifeler yaptığını bildirir.

Yine Kur’anı Kerim ve Hadis-i Şeriflerin ışığında, Allah-u Teâlâ’nın özel bir takım hikmet ve ilimleri verdiği biri olduğu ittifak halindedir. Kuran’da iki kez adı geçen İlyas Peygamber, işleri, görevleri bakımından ırk aralarında Hızır’ın ikiz kardeşi gibi görülür. Gılgamış Destanında ölümsüzlüğe karışmış Utnapiştim’le Hızır arasındaki benzerlik de göze çarpar. Yahudi efsanesinde de Hızır’a benzer birinin adı geçer.

Hızır Peygamber, Hızır Aleyhisselam Kimdir? Hızır Aleyhisselam hayatı, özellikleri, Hızır ve İlyas Peygamberler hakkında bilgi.

Hızır’ın özellikleri arasında baki oluşu kazanç. Veli olarak üç defa adı çağrılınca; hırsızlığa, boğulmaya, yangına, yılana ve akrebe karşısında koruduğuna inanılır. Her cuma zemzem kuyusundan su içer. Cuma namazlarını Mekke’de Medine’de, Kuba’da, Cebel-i Zeytun’da kılar.

muslim_family_by_taoufiq-d50x16hKehf suresi 65. ayette şöyle buyrulmaktadır: “Nihayet kullarımızdan bir kul buldular ama, biz ona katımızdan bir rahmet vermiş ve tarafımızdan bir ilim öğretmiştik” Tefsir alimleri zikredilen bu zatın Hızır Aleyhisselam olduğu üstünde akıl birliğine varmışlardır. Hızır Aleyhisselam, yardımcı olmak ya da sohbet etmek istediği kişiye ak sakallı bir pir-i fâni suretinde görünebilir. Eskilerin “Her geceyi Kadir, her gördüğünü Hızır bilirsen Kadir Gecesine de kavuşursun Hızır Aleyhisselam’a da” sözleri boşa söylenmemiştir. Onu görmeyi kendine dert edinmiş kalbi Allah korkusu ile doymuş kimseler bir gün mutlaka onunla karşılaşırlar.

40 gün aksatmadan sabah namazını cemaatle camide eda edenlerin Onunla mutlaka karşılaşıp görüşecekleri de Hızır Aleyhisselam’ın sırrına vakıf olanlar tarafından nakledilmiştir. Hızır Aleyhisselam ara sıra darda kalana yardım etmek, ara sıra de Allah’ın sevgili kullarına ilim bilgi vermek için görülür. Onun reel kimliğini mahsus onunla beraber olan kişi sayısı değil denecek dek azdır.

Kaynak : www.bilgisepeti.org farkıyla sunulmuştur

Yorum Yap