Kimdir

Homeros Kimdir?

Editör by bilgisepeti

Hayatı hakkında pek çok efsanenin dolaştığı ve bilim adamlarının net bir yargıya varamadığı Homeros, Batı ve tüm dünya edebiyatının en eski ozanlarından biridir. İsmi, hayatı ve edebi eserleri konusunda çokça net olmayan dolaştığından, tüm bu tartışmalar edebiyat bilimcileri arasında “Homeros Sorunu” adını almıştır. Dünya edebiyat tarihinin şaheserlerinden olan İlyada ve Odysseia destanlarının yazarı veya derleyicisi olarak bilinen Homeros kimdir?

homeros-kimdir

Homeros İsmi

Antik çağlarda epik şarkılar ve destanlar okuyan şairlere Homeros denilmekteydi. Bu ozanlar için böyle bir adın Homeros’un şerefine mi verildiği, yoksa Homeros’un bir ozan olduğu için bu adla çağrıldığı net olarak bilinmemektedir.

homeros-felsefesi

Hayatı

Yaşadığı yer ve dönemle ilgili birçok tezin dolaştığı Homeros’un daha çok İyonya’da (Batı Anadolu veya Ege Bölgesi’nin antik çağlardaki adı) yaşadığı olasılığı üzerinde duruluyor. Sakız Adası’nda da doğmuş olabileceği üzerine iddialar var. Homeros’un vatanı olabilmek için 7 şehir (Smyrna, Rodos, Chios, Kolofon, Salamis, Atina ve Argos) kıyasıya “yarışmıştır”. Truva Savaşı’nı büyük bir ustalıkla anlattığı için bu dönemde yaşadığı olasılığı üzerinde de duruluyor. Antik kaynaklardaki gezergi kör ozan Homeros hakkında gerçek hikayelerle efsaneler o kadar birbirine karışmış durumda ki onun hakkında net bir bilgiye ulaşmak bu nedenle çok zor.

homeros-un-eserleri

Dünya Edebiyat Tarihinin Şaheserleri: İlyada ve Odysseia

Truva filminden de bildiğimiz gerçek mi efsane mi olduğu net bilinmeyen ancak edebi bakımdan bir şahesere konu olan meşhur antik destan Truva Savaşı’nın 51 günlük kısmı İlyada destanında Homeros tarafından detaylı bir şekilde ve akıcı bir dille anlatılmıştır. Akhilleus’un Öfkesi bölümüyke başlayan destan Hector’un cenazesiyle sona eriyor. Homeros, Odysseia destanında savaş sonrasında destana adını veren kahraman Odysseus’un evine dönüş hikayesini anlatır. 10 yıl devam eden savaştan sonra Odysseus’un evine dönüşü de 10 yıl sürer. Destan eve dönüş yolunda Odysseus’un başına gelen olayları konu alıyor.

homeros-yasami

Homeros Sorunu

Homeros’un tarihi kişiliğiyle ilgili belirsizlikler olduğu gibi edebi kişiliğiyle ilgili çok sayıda tartışma yapılıyor. Edebiyat bilimcilerin bu tartışmaları Homeros sorunu olarak adlandırılıyor. Homeros’un muhteşem bir şair mi yoksa ortak bir folklor ürünü mü olduğu yönündeki tartışmaların başlangıcı MÖ 2. – 3. Yüzyıllara kadar gitse de tam bir netlikle 17.-18. Yüzyıllarda ortaya konuldu. Bu tartışmalar sadece İlyada’nın Homeros tarafından yazıldığı; iki destanın ana temalarının Homeros tarafından yaratıldığı ve sonraki yüzyıllar boyunca geliştirildiği; birçok efsane ve rivayetin Homeros tarafından bir araya getirildiği gibi iddiaların etrafında şekillenmiştir.

Hangi teori gerçek olursa olsun Homeros’u bir edebi kişilik olarak değerli kılan şey antik çağın temel özelliklerinin aksine iyi-kötü ayrımı yapmaksızın daha gerçekçi kahraman profilleri oluşturmayı başarmış olmasıdır.

Yorum Yap