Din

Hristiyan Dini Hakkında Genel Bilgiler

Hristiyan kelimesi Türkiye çevrilmiş bir kelime olarak karşımıza çıkmıştır. Asıl olarak Christ-ian kelimesinde geçmesinin yanı sıra Yunanca ve İbranice kelimeleri de farklıdır. İbrani dilinde hristiyanın anlamı; Allah’ın görevlendirmek üzere seçmiş olduğu kişilerin, kutsal yağ ile kutsanmasının yanı sıra göreve hazır olduklarını ve göreve başladıkları ile yetkilendirildiklerini ifade etmektedir. Türkçe karşılığı olarak mesih olarak bilinmektedir. İlk olarak Anadolu’nun Antakya kentinde Hristiyan yerli halk tarafından İsa. (a.s) inanan cemaatleri nitelemek için kullanılması ile Mesihi öğretilerine, yürekten bağlı bir şekilde inanan ve yaşamında da uygulayan ve uygulamaya kişileri söylemektedir.

hristiyanlar-nasil-yasar

Hristiyan olan kişilerin Tanrısı İnancına Bakışı Nasıldır?

Hristiyanlık nedir olarak bakıldığında; Hristiyan olan kişilerin; İsa. (a.s)’ın yani Mesih’in öğreti ve uygulamalarına inanmaktadır. İnancın başlangıç noktası olarak görmesi yani; yeri göğü yaratan tek tanrı YHVN’nin Oğlu yani Yeşaya Kitabında 40. Bölümde belirtilen 3. Ayetten 30.ayete kadar olan metinde bahsedilmiştir. Bunun anlamı Tanrı olarak YHVH’nin yüceliği tanrı olarak kabul edilmesidir.

hristiyanlik-tarihi

Hristiyan olan kişiler kısasça İsa yani iman ettik demeleridir. Hristiyan olan kişiler kendi aralarında birbirlerine imanlı olarak hitap etmenin yanı sıra İsa. (a.s)’ın öğreti, uygulaması ve yaşamının da birincil olarak İncilde anlatıldığında inançları bulunmaktadır. İkinci olarak; kilise babaları denilen havarilerin yetiştirilip Elçisel yetki ile atamaları ve ilk kiliseye önderliği etmiş olan kişileri kabul etmektedirler. Genel olarak Hristiyanlık mezhepleri Katolik, Ortodoks ve proteston olmak üzere 3 grup mezhebine ayrılmaktadır.

hac-isareti

Hristiyanların İbadetleri Nasıl ve Nerede Yaparlar?

Hristiyanlar ibadetleri kamuoyunda yani genellikle Pazar günleri kiliseye giderek rahiplerine günah çıkartma işlemi yaptırırlar. Buradaki anlam ise çok dar ifadeler olarak kabul edilmektedir. Hristiyan ibadetleri genelde birincil olarak yüreğe dayalı bir inanç meselesidir.

hriistiysnlik-nedir

Eğer kendisini Hristiyan olarak tanıtan kişi yüreğine doğrudan hislerine ve düşüncelerine sahip biri değilse, yaptığı eylemler ile ne kadar doğru ve güzel ve iyi görünse de Allah katında geçersiz sayılacaktır. İbadetler hangi dinde olursa olsun her zaman ve her yerde tüm yüreği ve tüm eylemleri Allah’ı memnun etmek amaçlı olarak yapılan düşünceler, hareketler ve ruhlar bütünü olarak sayılmaktadır. Pazar günü kiliseye gitmek vaftiz olmanın yanı sıra dua etmek ve günahı varsa günahlarınızı itiraf etmek büyük sevap kazanıldığı ve pişmanlık içerisinde olunduğunu ifade etmektedir. Hristiyanlık inancında ilk olarak en büyük emri Allah’ı tüm gücünüz ile ve kalbiniz ile sevmekten geçer. İkincisi ise komşumuzu kendimiz gibi sevmek olduğunu ifade edilmektedir.

Yorum Yap