Din

Hz. Mehdi (A.S.) Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Hz. Mehdi (A.S.) Hakkında Bilinmeyenler
Editör by bilgisepeti

Zulüm altındaki ahir zamanda; dünyayı sevgi ve barış ortamına kavuşturacak olan Hz. Mehdi’nin zuhuru, Hz. Peygamberimiz (IDDIA) göre müjdelenir. İslam’ın dünya hakimiyetini gerçekleştireceğine inanılan bu kişiyi Hz. Muhammed’in (SAV) bu müjdeyi Müslümanlara şöyle duyurduğu rivayet edilir: “…Dünyanın ömründen yalnızca bir gün kalsa bile, Allah benim Ehl-i Beytimden bir adam gönderecektir. O dünyayı (daha önce) zulümle olduğu gibi adaletle dolduracaktır.” (Ebu Davud)

Hz. Mehdi (A.S.) Hakkında Bilinmeyenler

Hz. Mehdi (A.S.) Hakkında Bilinmeyenler

Kargaşa, zulüm, terör ve savaş ortamı, fitneler, kıtlık ve depremler Hz. Mehdi’nin zuhurunun alametlerindendir. Bu inanış Kur’anı Kerim’de yer almadığı halde bir takım ayetlerin detaylı izahları, hadisler ve dini önderlerin sözlerine dayanmaktadır. İmam Suyutiye kadar Ashab-ı Kehf, Mehdi’nin yardımcılarıdır. Hz. İsa O’nun vaktinde gökten inecek ve Deccal ile savaşırken beraber olacaklardır. Mehdi, inanca kadar Deccalin olduğu bir zamanda gelecek ve Deccale karşı savaşacaktır. Hz. İsa Mesih yeryüzüne inince onun yanında olarak Deccali yenmesine takviye edecektir.

Abdülaziz Bayındır ve rahmetli Yaşar Nuri Öztürk’ün de arasında bulunduğu bazı Sünni uzmanlar Mehdi inancını tamamıyla reddederler.

islamMehdiye benzeşen değerinde; kutub, hatemül evliya gibi deyimlerle tanım edilen sünni kaynaklarda Mehdi’ye kıyamet öncesi gelecek ve ümmeti bir araya getirerek deccal ya da yalancı Mesih’e karşı savaşacak ve Mesih ile dayanışma içerisinde İslamiyetin kısa süreli Dünya hakimiyetini gerçekleştirecek Hz. Muhammed’in soyundan bir halife olarak inanılır. Yeniden hadislerde kar üzerinde emekleyerek, ağaç köklerini ısırarak da olsa ona yan olmamız öğütlenen halife Hz. Mehdî’dir. Bir söylenti de şöyledir: “Mehdi, dünyada ismi geçecek bir halife kalmayıncaya değin çıkmayacaktır.” Yani Mehdi gelince, İslam ümmetinin başında herhangi bir halife bulunmayacaktır.

Hadislerde, Hz. Mehdi’nin şekliyle ilgili ayrıntılı rivayetlere de rastlanır. Açık alınlı, ince burunlu yüzü yıldız gibi parıldayan kocaman gözlü, aralıklı ve parlak dişli birisidir. Sağ yanağında yıldız gibi yüzünü aydınlatan bir dikkat çekici bulunmaktadır, esmer renkli, orta boylu ve kavis kaşlıdır. Gözleri sürmelidir. Omuzunda Resulullahın bir mührü, nişanı vardır. Beni İsrail erkekleri gibi de heybetlidir. Hz. Ali, onun delikanlılık dönemine dikkat çekerek güzel bir delikanlı olduğunu anlatır. Güzel bir siması vardır. Saçları omuzuna değin dökülmüş, yüzünün nuru başına ve saçlarının siyahına kadar yükselmiştir. Onun sakalsız olacağı rivayeti de bulunmaktadır.

Kaynak : www.bilgisepeti.org farkıyla sunulmuştur

Yorum Yap