Din

Hz. Muhammed’in Bahsettiği Tehlike: Fırat’ın Altınları Nedir ?

Hz. Muhammed’in Bahsettiği Tehlike: Fırat’ın Altınları
Editör by bilgisepeti

gold-png-photosKıyamet alametleriyle alakalı mühim hadislerden biri de; Fırat Nehri ve bu nehrin sularıyla ve etrafıyla ilgilidir: Ebu Hureyre (RA) naklediyor; “Fırat nehri altın bir dağ üzerinden açılmadıkça kıyamet kopmaz. Onun üzerine halk savaşırlar. Yüz kişiden doksan dokuzu öldürülür. Onlardan herkes: ‘Her Hâlükarda savaşı ben kazanacağım.’ der.” Buhârî, Fiten 24; Müslim, Fiten 29, (2894); Ebu Davud, Melahim 13, (4313, 4314); Tirmizî, Cennet 26, (2572, 2573) Hadiste vurgulanan altından dağın gerçekten altın bir dağ mı olduğu yoksa mecazi olarak mı böyle belirtildiği şimdilik sıcacık olsa da İslam alimlerinin bu konuda çeşitli yorumları var.

Kuşkusuz geleceği sadece Allah (CC) bilir oysa; ülkemizden doğan Fırat nehrinin suyu, altın değer olacak bir zamana, mecazen bir sinyâl olabileceği gibi yapılacak barajlardan elde edilecek gelirlere de “altın” sözüyle mana veriliyor olabilir. Şüphesiz bütün bu çıkarımları yapabilmek için siyaset bilimci olmaya gerek yok. Biraz gündemi  peşine düşüp takip eden, aşağı yukarı okuyan bir kimse; Kerbela’dan İran-Irak Savaşına ve şimdilerde yaşanan Suriye meselesine değin ne değin can sıkıcı hadiseler yaşandığını fark edecektir.

firat-dicleFırat; önce güneydoğu, sonradan güneybatı yönünde ilerleyerek Suriye’ye; ardından da Irak’a ilerliyor. Irak içinde 350 km devam ettikten daha sonra Ramadi’de Dicle-Fırat deltasına varıyor. Ayrıca Fırat suyunun, hem de Karsuyu’nun büyük bölümü karların erimesinden meydana geliyor. 444.000 km²’lik havzanın 123.000 km²’sini, 3000 km’lik uzunluğunun 1230 km’sini bizden almasına karşılık adeta tüm suyu ülkemizden geliyor. Fırat tam anlamıyla hatasız bir su kaynağı. Yağışın Dünya ortalamasına göre fazla daha düşük olduğu verimsiz bölgede bulunması da keza önemli. Dünya petrollerinin üçte ikisinden fazlasına ve doğalgazın büyük kısmına sahip bu alan bununla beraber varlıklı bir maden alanı.

black_barrelsTabi, Fırat’ Nehrinin suyunun iyice kaybolarak, aşağı çok büyük altın ve petrol yataklarının çıkacağı da açıklama edilmiş olabilir. Ayrıca toprak çökmeleri ile bambaşka bir bir maddenin & madenin de bulunması mümkündür. Fakat ne olursa olsun o bölgenin, İslam aleminin bünyesinde, potansiyel bir risk olduğunun izahına değişkenlik yoktur. Fırat Nehri doğal yollarla kuruyacaksa, bu fazla ani, şiddetli bir yer kabuğu hareketi ya da iklim değişikliği sonucu olabilir.

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Celal Yeniçeri hadise şöyle mana vermekte: “Fırat ve Nil; Peygamberimiz (asv)’in bir takım hadislerinde belirtilmesi bakımından son derece mühimdir. Fırat, Miraç’la alakalı bazı hadislerde geçtiği gibi, göklerle ilgili bir takım hadislerde de geçer. Fırat’ın altındaki “altundan” dağ ile ilgili hadis Sahih-i Müslim’in Kitabü’l Fiten bölümünde geçmektedir. Peygamberimiz’in (asv) ifadesinden anladığımız kadarıyla Fırat’ın altından bir dağ ortaya çıkaracaktır. Nehrin suları çekilecek de, insanlar onun yatağında birtakım incelemeler yaparken mi böyle bir hazineyle karşılacaklar, yoksa suları akarken mi? Her ikisi de mümkündür. Fırat ve Dicle birleştikleri için Peygamberimiz (asv) Dicle’yi de ifade etmiş olabilir. Hadiste belirtildiğine kadar ırk bu altını bulacak, bunun için çarpışacaklar ve bu yüzden fazla kan dökülecek. Hadisten olayın kesinkes gerçekleşeceğini anlıyoruz. Ne eyvah ama bir hayır da getirmeyecektir. Benim anladığım kadarıyla bunu bir zenginlik ve hayır kaynağı olarak görmemek şart. Bazı zenginlikler kötülük getirebiliyor. veya bu hadisi bir dikkat olarak da görebiliriz. Eğer bu bölgedeki ülkeler bunu bir uyarı olarak görürlerse ve ona göre hareket ederlerse çok büyük bir hayır da olabilir. Çünkü “mal” kelimesi hayır anlamına da kazanç Arapça’da. Öyle çok ayette “mal” yerine hayır kelimesi kullanılmaktadır. Çünkü mülk insanların hayrına yaratılmıştır.”

Eğer burada geçen hazineden niyet, nehrin altında olması hadisesi, Mehdi’nin zuhuru vaktinde meydana gelecektir. Bu ise, elbette, Hz. İsa’nın inmesinden önce ve de ateşin çıkmasından öncedir.

dicle

page_rusya-suriyedeki-operasyonlar-firat-nehrine-gidene-kadar-surecek_245083004Fırat’ın kaynaklarının Dünya üzerinde gelişen kuraklıktan zamanla nasibini alması sonucu çay kuruyabilir. Eğer Fırat’ı aracısız bizler dış müdahalelerle kurutacaksak, bu da bir amaca ulaşmak için olacaktır ancak, ola ki de ‘altından dağ’ı fark ettikten sonradan gerçekleşecek. Unutmamamız lazımdır ancak Fırat bin kilometreyi aşan bir uzunluğa sahip. Dolayısıyla Fırat kuruduğu taktirde bu; Türkiye, Irak ve Suriye’den geçen tüm dere yatağı değil olacaktır.

Bu Nedenle üç ülkeyi içine bölge heybetli bir arazide yeni bir zenginliğin ortaya çıkması laf konusu olabilir. Bölgede büyük petrol yatağı ya da yeni bir yeraltı zenginliği ortaya çıkabilir. Ve bu durum zaten patlamaya hazır bölgede çatışma sebebidir. Fakat benim naçizane kanaatim bu kendimce su yüzünden olmayacak.

Kaynak : www.bilgisepeti.org farkıyla sunulmuştur

Yorum Yap