Kimdir

John Dewey Kimdir?

Editör by bilgisepeti

Aletçilik olarak bilinen felsefe akımının kurucusu ünlü filozof John Dewey kimdir merak ediyorsanız yazımızı okumaya devam edin.

john-dewey-kimdir

John Dewey, 1859 yılında, ABD’nin Vermont eyaletinin Bulington şehrinde doğdu. Vermont Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra, 1884’de John Hopkins Üniversitesi’nde doktora programını tamamladı. John Dewey felsefe, pedagoji ve psikoloji alanları üzerine farklı çalışmalar yapmakla birlikte, emekli olduktan sonra filozof ve eğitimciliğe yönelmiş, birçok ülkeye giderek incelemeler yapmıştır.

John Dewey ve Felsefe

Amerika’nın en önemli filozoflarından biri olan John Dewey felsefenin yapıcı olması gerektiğini savunmuştur. Ona göre felsefenin görevi mutlak doğruyu ortaya koymak değil sürekli araştırmak ve gelişmektir. Ayrıca insan zihnini, önyargılardan kurtararak özgür kılmayı amaçlamıştır.

15 Oct 1929, New York, New York, USA --- New York, N.Y.: John Dewey, Columbia Professor, who will soon celebrate his 70th birthday is preparing a campaign to overcome political apathy and indifference. Mr. Dewey is assuming chairmanship of the League for Independent Political Action. --- Image by © Bettmann/CORBIS

Eğitim Felsefesi

Eğitimi sosyal bir olgu olarak ele alan Dewey’e göre okul küçük bir toplum demektir ve geleceğin teminatıdır. Okulu sadece öğrenmeye odaklamaktan ziyade doğal bir öğrenme ortamı oluşturmayı amaçlamıştır. Modern bilimin bakış açısıyla ve deneysel düşünce ile özgürce bir karara varmanın eğitimin ana unsuru olduğunu savunmuştur. Faydacılık olarak da bilinen pragmatizmi eğitim felsefesinin düşüncesi olması gerektiğini anlatarak, bilginin verdiği faydaya göre değerini ölçmeyi esas almıştır. Kısaca eğitim işlevsel olmalı ve sorunların çözümüne katkı sağlamalıdır.

john-dewey-felsefe

Türkiye’ye Gelişi

John Dewey için eğitim ve demokrasi eş anlamlıdır. Bunun için demokratik düzeyde okullar için çalışmıştır. Amerikalı pragmatist filozof Charles Sanders Peirce ve yine Amerikalı filozof ve psikolog William James’in görüşlerini sentezleyerek çalışmalarını genişletmiştir. Bu çalışmalar neticesinde 1924 yılının yazında Mustafa Kemal Atatürk’ün daveti ile Türkiye’ye gelmiş ve İstanbul’da İstanbul Üniversitesi’nde, Robert koleji ve Galatasaray Lisesi’nde eğitim konusunda incelemeler yapmıştır. Dönemin öğretmen ve Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel ve Türk eğitim sistemine çok önemli katkıları olan, dönemin İlköğretim Genel Müdürü İsmail Hakkı Tonguç ile eğitim üzerine önemli görüşmeler gerçekleştirmiştir. Daha sonra ise İzmir, Bursa ve Ankara gibi şehirlerde de eğitim üzerine çalışmalar yapmış ve bunları raporlamıştır. Hazırladığı raporları ise Eğitim Bakanlığına sunmuştur. Bu raporlar “Türkiye Maarifi Hakkında Rapor” adı ile kitaplaştırılmıştır. Dewey’in kaleme aldığı bu raporda ilköğretim programları, tarım, ziraat ve okuma – yazma gibi konular üzerinedir.

johdewey-ataturk

Türk ordinaryüs ve profesör tarihçi Mehmet Fuad Köprülü’nün hakkında “Çok maruf bir terbiye mütehassısıdır.” dediği, Türk eğitim sistemi için önemli çalışmalar yapan ayrıca Amerika’nın yetiştirdiği değil, Amerika’yı yetiştiren insan olarak da bilinen John Dewey 1966 yılında İstanbul’da hayatını kaybetmiştir.

Yorum Yap