Tarih

Karlofça Antlaşması Hakkında Bilinmeyenler

Karlofça Antlaşması Hakkında Bilinmeyenler
Editör by bilgisepeti

Şimdilerde Sırbistan içinde bulunan Belgrad’a bir saat mesafedeki ufak bir kasabada, Osmanlı ile; Kutsal Roma-Cermen İmparatorluğu, Lehistan-Litvanya Birliği, Venedik ve Avusturya arasında 26 Ocak 1699’da imzalandı. Karlofça Antlaşması tarihçiler arasında gerileme Döneminin başlangıcı olarak kabul edilir. Bu antlaşmadan itibaren Sakarya Meydan Muharebesine dek Türk Ordusu savunmada kalacaktır. 1683-98 arasındaki Osmanlı-Tanrısal İttifak Savaşlarının sonucunda imzalanan Karlofça Antlaşmasının orijinline buradan ulaşılabilir. Latin harfleriyle imzaladığımız birincil metin olarak öne çıkmakta.

Orta Avrupa’da Osmanlı kuvvetlerini durduran Polonya (Polonya-Litvanya koalisyon hükumetinin) kralı Sobieski’nin komutasındaki ağır süvariler ikinci viyana kuşatmasını gayet başarı ile yöneten Osmanlı merkezi kuvvetlerine güçlü olarak saldırarak bütün orduyu dağıtması ile başlayan gerileme Merzifonlu Kara Mustafa Paşa’nın kellesinin gövdesinden ayrılıp atlas kese ile İstanbul’da padişah IV. Mehmed’in önüne getirilmesine sebep oldu. Osmanlı güçlerinin bu ağır mağlubiyeti ve Avrupa’daki ittifakın bu umulmadık başarısı, Avrupa’daki öz güvenini yerine getirmiş ve 15 sene süren çaba döneminde papalığın da etkisiyle Tanrısal Roma-Germen İmparatorluğu’na alt Alman Prenslik ve dük-alıkları, İtalyan büyük kasaba devletleri ve Prusya; Polonya-Litvanya kuvvetleri takviye vermişlerdir.

Reisülküttap Rami Mehmet paşa Osmanlı temsilcisi, Aleksander Mavrokordato ise Osmanlı devletinin tercümanıdır. Osmanlılar; mukavele imzalanırken bununla beraber Alman imparator unvanına sahip Avusturyayı eşit görüp nazik davranırken, Lehistan ve Venedik ile aynı masada olmayı haysiyet kırıcı görmüş. Rusya ise, savaşın devamını istediğinden müzakerelerde olduğu halde barıştırma imzalamamış onun yerine mütareke imzalamıştır. Antlaşmayı ve devamındaki barışı anmak için Boğazdaki meşhur Amcazade Hüseyin Paşa yalısı tamamlanmıştır ancak bu yalı boğazdaki en eski ve tarihi yalıdır.

Karlofça Antlaşması ve Sonuçları:

War_of_Mercenaries_flying_ottoman_finalOsmanlının batıda büyük çapta toprak kaybettiği birincil antlaşmadır. Duraklama dönemi biterken, gerileme dönemi başlar.Tüfekli Avusturya piyadelerinin Osmanlı sipahilerine karşı üstünlüğü; bu savaşların aleyhimize sonuçlanmasında etkendir.Müzakerelerin yapıldığı büyük çadırın dört öbür girişi bulunmaktaydı ve böylece hiçbir taraf için çadıra antre protokolünde öncelik sağlanmamış oluyordu.Müzakereler esnasında, uzlaşma müzakereleri tarihinde ilk kez olarak, taraflar yuvarlak bir masa civarda toplandılar.Banat ve Temeşvar hariç olmak üzere, tüm Macaristan ve Erdel Prensliği Avusturya’ya, Ukrayna ve Podolya Lehistan’a, Mora ve Dalmaçya kıyıları Venedik’e bırakıldı. Ruslar ele geçirdikleri Azak Kale’sinin haricen, ele almayı düşündükleri Kerç Kale’sini de istediklerinden, Karlofça’da Ruslar ile yukarıda da belirttiğimiz üzere bir uzlaştırma imzalanamadı. Ruslarla da iki yıllık bir mütareke üstünde mutabakata varıldı. Barış antlaşması ertesi yıl imzalandı. Barış süresi 25 yıl olarak sabitlenirken, garantör devlet de Avusturya olmuştur. Kaynak : www.bilgisepeti.org farkıyla sunulmuştur

Yorum Yap