Tarih

Kavimler Göçü Hakkında Özet Bilgiler

Kavimler Göçü Hakkında Özet Bilgiler
Editör by bilgisepeti

Kavimler Göçü, 350-800 seneleri aralarında Avrupa’ya yapılan yoğun insan göçünü ifade eder. Birincil Dönem Kavimler Göçü, 4. yüzyılın ortalarında Hunların Aral Gölü ile Hazar arasındaki bölgeden Don ve Volga nehirleri arasındaki bölgeye kaymaları ile start almıştır. Birincil dönem kavimler göçü Roma ve Hunlar arasında yoğun hudut değişikliklerini kapsar.

İkinci kavimler göçü ilk dönem kavimler göçünün devamı sayılabilir. Birincil gelen göçmenler Slavlar, Hunlar, Ön Bulgarlar, Alanlar göre Batı’ya içten sürülen Gotlar, Anglo-Saksonlar, Vandallar ve Franklar gibi Cermen kabileleriydi. İkinci dönem göçleri de (Arap fetihleri, Türk, Macar, Viking göçleri ve Moğol istilaları) Kuzey Afrika, Anadolu ve Avrupa’da köklü değişikliklere niçin olmuştur.

kavimler göçü

Ilk Dönem Kavimler Göçü’nün Sonuçları:

Roma 395’te ikiye ayrılmıştır. Batı Roma İmparatorluğu ve Doğu Roma İmparatorluğu (Bizans olarak da bilinir)Göçlere dayanamayan Batı Roma İmparatorluğu 476’da yıkılmıştır.Avrupa yüzyıla yakın bir vakit karışıklıklar içerisinde kalacaktır.Avrupa Hun Devleti kurulmuştur.Türk kültürü Avrupa’da yayılmıştır.İngilizlerin; Germen kavimleri, Ren Nehri kıyılarına yerleşerek Almanların oluşmasını sağlamışlardır.Birincil devir sona ermiş, Orta Devir başlamıştır.Avrupa’da akarsu-beylik (derebeylik) rejimi ortaya çıkar.Avrupa’da kilise tartma kazanmış, Skolastik fikir hakim olmuştur.Barbarların Romalılarla kaynaşması ile yeni milletler ortaya çıkmıştır ve bugünkü Avrupa’yı şekillendirmiştir.Barbarlar arasında Hristiyanlık yayılmış; Cermenler, Hristiyanlığı kabul ederek Ortaçağ’a damga vurmuşlardır.Sonucunda Orta Çağ Avrupa’sında kilise, papalık ve skolastik hafıza zor kazanmaya başlamıştır.İspanya’ya Vizigotlar, Kuzey Afrika’ya Vandallar, İtalya’ya Ostrogotlar, Fransa’ya ise Franklar yerleşmiştir.

İkinci Dönem Kavimler Göçü:

567’de Türk boyu Avarlar ve Kuzey İtalya’daki Cermen kabilesi Lombardlar, Gepid Krallığının az kalsın tamamını yok ettiler. Ön Bulgarlar 7.yüzyılda Bizans’ın doğu Balkanlar’daki topraklarını ele geçirdiler. Bizans-Arap Savaşları sırasında Arap orduları 7. yüzyılın sonunda 8. yüzyılın başında, Anadolu üzerinden Balkanları ele geçirmeye çalıştılar ama 718’de Ön Bulgarlar ve Bizans Orduları, Arapları Konstaninopolis Kuşatması esnasında yenilgiye uğrattılar.

Hazar-Arap Savaşlarında da Hazarlar Arapları Kafkaslar’da durdurdular. Benzer zamanlarda Emeviler, 732’de Franklar göre Puvatya Muharebesinde engellenene dek Avrupayı Cebelitarık üzerinden istilaya başladılar.

Kaynak : www.bilgisepeti.org farkıyla sunulmuştur

Yorum Yap