Din

Levh-i Mahfuz Hakkında Bilinmeyenler

Levh-i Mahfuz Hakkında Bilinmeyenler
Editör by bilgisepeti

Levh-i MahfuzLevh-i Mahfuz içinde hiçbir şeyin yetkisiz olmadığı (el-En’âm, 6/59), olacak şeylere ait bilgileri koruyan (Kaf, 50/4), yeryüzüne ve insanlara gelecek bütün belaların yazılmış olduğu (el-Hadid, 57/22) her şeyin sayılıp tespit edildiği (Yasin, 36/12), gökte ve yerdeki tüm gizliliklerin açıkça belirtildiği (en-Neml, 27/75), pak yaratılan meleklerden başka kimsenin dokunamayacağı apaçık, korunmuş, koruyan, saklanmış ve ana kitap’tır. Arapça’da; “korunmuş (mahfuz) levhâ” manasına gelen Levh-i Mahfuz, olmuş ve olacak her şeyin yazılı olduğu manevi levhaya göze çarpan eder, aracısız olarak Allah’ın ilim sıfatı ile ilgilidir. Kurân’da yalnız bir ayette (el-Buruc, 88/22) geçer. Bu ayette Kurân’ın Levh-i Mahfuz‘da bulunduğu bildirilir oysa hiçbir tasvir getirilmez.

Kitapların Anası Ana Kitap “Ümmü’l-Kitap”, Koruyan Kitap “Kitâbun Hâfîz”, Açıkça Kitap “Kitâbun Mübîn”, Saklanmış Kitap “Kitâbun Meknun” ve Açık Açık İnen Kitap “İmamun Mubin” ifadeleri de yeniden Levh-i Mahfuz için kullanılır. Burada yazılı olanlar herhangi bir müdahale ile değiştirilmekten, bozulmaktan uzaktır. Farklı ayetlerde ise nitelikleri izah edilir.

Levh-i mahfuzun insandaki minik örneği, “akıl”dır. Us, başımızdan geçen olayları, gördüğümüz yerleri, tanıdığımız insanları, duyduğumuz sesleri, tattığımız tatları, hayatımız baştan başa edindiğimiz bütün intibaları, öğrendiğimiz bütün bilgileri içine alır, fakat yine de dolmaz. sorularlaislamiyet.com

Hadisler çelimsiz da olsa; Levh-i Mahfuz’un yaratılışına ilişkin bilgilere karşılaşmak muhtemel. İbn Abbas’tan rivayete göre Allah (CC) Levh-i Mahfuz’u beyaz inciden, kenarlarını da kırmızı yakuttan yarattı, kalemi de, yazısı da nurdur. Benzer hususta Enes bin Mâlik’cilt yapılan bir rivayete tarafından de Levh-i Mahfuz’un bir yüzü yakut bir yüzü yeşil zümrüt ve kalemi de nurdur. Ulu Mevla buraya; yaratacağı, rızıklandıracağı, yaşatacağı, öldüreceği, izzetlendireceği ve dilediği şeylerden oluşturacağı her şeyi o nurdan kalemle yazdırmıştır.

Levh-i Mahfuz hakkında hadisler:

Levh-i Mahfuz’daki bu yazma işlemi her gün ve gece sürmektedir. İbn Abbas’tan gelen güçsüz bir rivayete kadar Allah (CC) Levh-i Mahfuz’a ilk olarak şu sözü yazdırmıştır: “Emin ancak ben Allah’ım. Benden diğer ilah yoktur. Rahmetim gazabımı geçmiştir. Kim ki Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammedin O’nun kulu ve resulü olduğuna şehadet ederse, ona cennet vardır” Yeniden İbn Abbas’tan gelen diğer bir rivayete tarafından ise Levh-i Mahfuz’a ilk olarak “Bismillahirrahmanirrahim, kazâma teslim olan ve hükmüme ram olan ve belâma da sabredeni kıyamet gününde sıddıklarla birlikte diriltirim” sözü yazılıdır.

Kaynak : www.bilgisepeti.org farkıyla sunulmuştur

Yorum Yap