Tarih

Mercidabık Muharebesi Hakkında Bilgiler

Mercidabık Muharebesi Hakkında Bilgiler
Editör by bilgisepeti

War_of_Mercenaries_flying_ottoman_finalDokuzuncu Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim’in Mısır seferi esnasında Memluk Devleti ile yapıldı. 24 Ağustos 1516’da Halep’in kuzeyinde gerçekleşen bu savaş sonucunda Suriye, Lübnan ve Filistin Osmanlı topraklarına katıldı. Boğucu bir yaz sıcaklarında yapılan muharebeden sağ meydana çıkan Memluk kuvvetleri; Halep, Hama, Humus ve Şam tarafına içten kaçtılar. Takip edilen Memluk kuvvetlerinden ele geçirilenler yıkım edilerek, Kuzey Suriye iyice teftiş altına alındı.

Memlük elçisi, pespaye bir vaziyette, tıraş edilmiş ve çelimsiz bir beygire bindirilerek “Muharebe için hazır olun” mesajı ile birlikte geri gönderilmiştir.

Sünni nüfusa sahip olan kentler, Yavuz Sultan Selim’i ve Osmanlıyı topraklarına gösteri ettiler. Suriye şehirleri, kendi rızalarıyla Osmanlı idaresini seçtiğinden ahaliye bu savaş sonucunda zarar verilmedi. Abbasî halifesi; halife III. Mütevekkil, muharebe ardından Yavuz Sultan Selim’in yanında gelerek sultandan saygı fark etti. Yavuz Sultan Selim, 28 Ağustos’ta Halep’e 27 Eylül’de de Şam’a gelerek Mısır’ın fethini gerçekleştirecek seferin hazırlıklarına başladı.

Mercidabık Muharebesi ve Sonuçları

Mercidabık’ta Osmanlı kuvvetlerinin kazandığı bu başarı, Osmanlıya dini, siyasi, askeri, iktisadi alanda o kadar fazla avantaj sağladı. Hilafetin Osmanlı Hanedanına geçme yolu bu savaş sonrasında açıldı. Doğuda Osmanlı Devletinin son rakibi konumunda olan Darı – Memluk Devleti, ortadan kaldırılma noktasına getirildi. Suriye, Lübnan ve Filistin Osmanlı himayesine girdi. Mısır ve Arabistan Yarımadasının yolu açıldı. Güneydoğu Anadolu’nun da zaptıyla, Anadolu’da Türk birliği sağlanmış oldu.

100 Bin askerin meydan muharebesi ile aleyhinde karşıya geldiği Mercidabık Savaşı sadece iki saat sürdü. Filistin ve Lübnan’da yaşayan Sünni olmayan şehirler, ilerleyen tarihlerde zorlama kullanılarak tabiiyet altına alındı.Mercidabık Savaşı Akdeniz’in Türk Gölü haline geldiği sürecin başlangıcı oldu.

yavuz sultan selimHilafetin Osmanlılara Geçmesi

Moğol istilaları ile 1258’de Abbasiler’den Memlüklere geçen hilafet makamı, bu kere Osmanlının Memlükleri mağlup etmesi ile Osmanlı himayesine girmişti. Son Arap halife 3. Mütevekkil’in İstanbul’da hayatını sürdürmesi sonrasında kutsal emanetleri zimmetine geçirme teşebbüsü ve sürdüğü kimilerine göre ahlaksız sefahat hayatı 3. Mütevekkil’e saygıyı ortadan kaldırdı. 1520’de ise suçlamalar ardından hapse atıldı. Yaşanan bu çalkantılar neticesinde sahipsiz kalması mümkün olmayan hilafet makamı, ölümünden kısa bir vakit önce Yavuz Sultan Selim kadar sahiplenildi ve Osmanlı Devleti, resim olarak hilafet makamının sahibi haline geldi.

Kaynak : www.bilgisepeti.org farkıyla sunulmuştur

Yorum Yap