Tarih

Milli İstihbarat Teşkilatı Hakkında Bilgiler

Milli İstihbarat Teşkilatı Hakkında Bilgiler
Editör by bilgisepeti

Ulusal İstihbarat Teşkilatı (MITOS), Türkiye Cumhuriyetinin resmi istihbarat kuruluşudur. Ülkemizin bölünmez bütünlüğü ve anayasal düzenine, varlığına, bağımsızlığına, güvenliğine ve ulusal gücünü meydana getiren bütün unsurlarına karşı içten ve dıştan gelecek mevcut ve olası tehditler hakkında data biriktirmek, önlemler almak ve gerekli hallerde ilgili kurumları ikaz etmek amacıyla 1965 yılında Ulusal Emniyet Hizmeti yerine kuruldu.

Kanun ile bir Müsteşar kadar yönetilecek MITOS; Müsteşarın, kanun ile tanımlanan görevlerin yerine getirilmesinde yalnızca Başbakan’a karşı sorumluluk sahibi olacaktır. Örgütün temeli, 17 Kasım 1913’te Enver Paşa göre kurulan Teşkilât-ı Mahsusa isimli istihbarat yapısına dayanır. Bu örgüt, 1. Dünya Savaşının sona ermesiyle 30 Ekim 1918’de imzalanan Mondros Mütarekesi ardından dağıtıldı ve faaliyetlerine sıcacık devam etti.

5 Şubat 1919’da kurulan mütareke döneminin ilk dar direniş örgütü ise, İstanbul’da kurulan; 16 Mart 1920 tarihinde faaliyetlerine son verilen Polis Merkezi Cemiyeti’dir. Karakol Cemiyetinin dağılması sonrası; Halâskâr Zâbitân ve Yavuz Grubu gibi dağıtılmış istihbarat grupları oluşturuldu. 18 Temmuz 1920’de Genelkurmay tarafından Askeri Polis Teşkilatı (AP veya P) kuruldu. Savaş döneminde faydalı hizmetler veren örgütün faaliyetlerine 21 Mart 1921 tarihinde son verildi. Günümüzde Jandarma Genel Komutanlığı bu kurumun devamı niteliğinde kabul edilebilir.

Enver Paşa göre 3 Mayıs 1921 tarihinde; kısa bir zaman faydalı çalışmalarda yer alan Müsellâh Müdâfaa-i Milliye isimli istihbarat grubu ise İstanbul’un kurtuluşundan sonradan 5 Ekim 1923’de faaliyetlerine son verdi.

Ulusal İstihbarat Teşkilatı ve Öncesinde Kurulan MAH

1925 sonunda Mustafa Kemal Atatürk çağdaş bir istihbarat örgütü için birincil talimatını verdi. Avrupa’da eğitilen kadroların da katılımı, Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi Iyi Anlamak’ın 6 Ocak 1926 tarihli emri doğrultusunda, 1965’e değin faaliyet gösterecek ilk istihbarat kuruluşumuz olan Ulusal Güvenlik Hizmeti Riyaseti (MEH/MAH) kuruldu. Teşkilat, 5 Ocak 1927’de İçişleri Bakanlığı’na bağlandı. 6 Ocak 1926 ile 5 Ocak 1927 arasındaki bir takvim çalışmaları, dönemin idarecileri tarafından hazırlık dönemi olarak değerlendirildi ve bir gün sonraki 6 Ocak 1927 tarihi MAH’ın nihai kuruluş tarihi olarak kabul edilerek başkanlığına Albay Şükrü Ali Ögel atandı.

Kaynak : www.bilgisepeti.org farkıyla sunulmuştur

Yorum Yap