Tarih

Namık Kemal Hakkında Bilinmeyenler

Namık Kemal Hakkında Bilinmeyenler
Editör by bilgisepeti

Namık Kemal reformcu şair olarak bilinirdi. Babiali çeviri odasına çevirmen olarak devir almadan önce divan şiiriyle de çok ilgiliydi. Çeviri memurluğu esnasında Fransızca tahsil etti ve görüştüğü batı kültürü fazla dikkatini çekti. Daha sonraları Şinasi ile tanışarak Betimleme-i Efkâr’da çeviriler yayınlandı. Şinasi Fransa’ya gidince başyazar olarak atama aldı. Fikirlerini bu yıllarda daha çok yazabilme şansı buldu. Ama, hükumet Namık Kemal isminden çok pozitif rahatsız oluyordu. Bunun tek nedeni Tanımlama-i Efkâr yazıları değildi elbet. İttifak-i Hamiyet adındaki kuytu cemiyetle alakası ortaya konunca hükümet kadar Erzurum vali yardımcılığı görevine gönderildi, sürüldü çağrıda bulunmak daha içten olur. Burada yaşam şansı bulamayacağını görür görmez Mustafa Fazıl Paşa’nın teklifi ve davetiyle Paris’e kaçtı. Fazıl Paşa’nın önderliğinde orada Yeni Osmanlılar Cemiyeti kuruldu. Tasvir-i Efkâr gazetesinde dış siyase ve bazı toplumsal konuları kaleme alan Namık Kemal, Avrupa’daki özgürlük ortamından faydalanarak esas siyasi sorunları tartışmaya başladılar. Natürel bu durumu J. Locke ve J.J. Rousseau gibi aydınlar fazla etkilemiştir.

Namık Kemal ve alt olduğu grubun siyasi muhalefeti padişaha yok daha çok Ali Paşa idaresineydi. Avrupa’dan alınan kanunların aracısız hayata geçirilmesine karşıydı. Namık Kemal, uzun Avrupa yıllarından sonradan Ali Paşa ile ittifak ederek gazetecilik yapmamak şartıyla memlekete döndü. Ali Paşa öldükten daha sonra yazılarını sürdürdü. sonra Mithat Paşa, Namık Kemal’i İstanbul’dan uzaklaştırarak Gelibolu’ya sürdü. Fakat burada da yolsuzlukla çaba ederek her tarafta azledildi ve İstanbul’a geri döndü.

Bu yıllarda yazdığı “Vatan yoksa Silistre” büyük yankı buldu. Vatanseverleri coşturdu. Sokaklarda Namık Kemal için gösteriler yapılmaya başlandı. Namık Kemal pat diye bire halk kahramanı olarak görüldü ve aniden birçok grup galeyana geldi. Natürel bu koşul Namık Kemal’i her tarafta potansiyel bir korkutma haline getirdi. Ardından Magosa’ya sürgün edildi. Otuz sekiz ay burada yaşadı; sonra taht değişikliği nedeniyle (V. Murat) ülkeye geri geldi.

II. Abdülhamid yıllarında Kanun-i Esasi’yi hazırlayan kurulda bulundu. Oysa II. Abdülhamid’le arası iyi olmadı. Rodos, Sakız, Midilli gibi Ege bölgelerinde, hayatının kalan kısmını çoğunda olduğu gibi sürgün olarak geçirdi. Namık Kemal’in fikirleri şöyleydi: Eğitim Türkçe olmalı, Vatanın istikbali için eğitim ve kültür alanında çaba harcanmalıydı. Köylünün ağır ücret yükü hafifletilmelidir.

Kaynak : www.bilgisepeti.org farkıyla sunulmuştur

Yorum Yap