Nedir

Neoklasisizmin Ortaya Çıkışı

Editör by bilgisepeti

Neoklasisizm, 18. Yüzyılda İtalya’da başlayarak Fransa, Almanya ve daha sonraki yıllarda tüm Avrupa ülkelerini etkisi altına alan akımdır. 1750’li yıllarda Barok ve Rokoko sanatının abartısına ve sahteliğine tepki olarak ortaya çıkmıştır. Antik Çağ sanatına hayranlık duymuş ve bu sanata yönelmeye başlamıştır.

neoklasisizm-ortaya-c

Neoklasisizm, iki temel görüşle açıklanmaya çalışılmıştır. İlk görüş, 16. Yüzyılda Andrea Pallodio’dan gelmiştir. Pallodio, ilk çağ Roma’sını inceleyerek neoklasisizmin temellerini atmıştır. Bu temel 1600’lü yıllardan sonra İngiltere’de yerini oldukça sağlamlaştırmıştır. Ayrıca etkileri Amerika’ya kadar ulaşmış ve diğer Avrupa ülkelerinde de derin izler bırakmıştır. İkinci görüş ise Alman bilim adamı Winckelmann’a aittir. Winckelmann, 1764’te yayınladığı Sanat Tarihi adlı 8 ciltlik kitabıyla Antik Çağ’a yönelişi hızlandırmıştır.  Klasik arkeolojinin kurucu olan Winckelmann, eserleriyle Antik Çağ güzelliğini tüm dünyaya göstermeye çalışmıştır.

neoklasisizm-sanati

Neoklasisizmin Etkilediği Alanlar

Neoklasisizm etkisini ilk önce mimaride göstermiştir. Neoklasik görüşlü mimarlar pek çok Eski Roma yapısını taklit ederek Antik Çağ’a atıfta bulunmuştur.  Sade sütunlar, az süslenmiş duvarlar, düzenli ve ölçülü yapılar bu dönemde sıklıkla karşımıza çıkar. Heykel alanında ise Yunan ve Roma heykellerinin taklitleri yapılarak Antik Çağ yeniden canlandırılmaya çalışılmıştır. Heykeltıraşlar, eserlerinde oran, denge ve ideal güzellik kavramlarına özellikle önem vermişlerdir. Bu dönem heykelleri, sakin ve durgundur, ifadelerinde herhangi bir duygu barındırmazlar. Resim alanı da neoklasisizmden etkilenen alanlardan biridir. Bu dönemde ressamlar, dinsel ve mitolojik olguların eserleri ele geçirmesine karşı çıkarak farklı konuları resmetmişlerdir. Politik düşünceler, özgürlük, cesaret gibi konular pek çok eserde işlenmiştir.

neoklasisizm-temsilcileri

Neoklasisizmin Önemli Temsilcileri

Antonio Canova (1757-1822), Venedik Akademisi’nde eğitim görmüştür. Sadece İtalya’da değil tüm Avrupa’da neoklasisizm akımının en önemli temsilcisi olmuştur. Sanatçının en önemli eseri Napolyon’un barış dağıttığı heykelidir.  Bu eserinde Antik Çağ’ın çıplak tanrı figürlerinden etkilenmiştir. Sanatçının diğer eserlerinde de Yunan heykellerinden izler görmek mümkündür. Bertel Thorvaldsen (1770-1844), Yunan heykellerinden esinlendiği eserleriyle neoklasisizm akımının bir diğer önemli temsilcisidir.

neoklasisizm

Sanatçı, Erken Klasik Yunan Dönemi’ni canlandıran ilk neoklasik heykeltıraştır. En önemli eseri mermerden yapmış olduğu İason Heykeli’dir. Andrea Palladio (1508-1580), en çok örnek alınan neoklasisizm sanatçılarından biridir. Roma’daki Eski Çağ yapılarını yakından incelemiş ve neoklasik mimarinin temellerini atmıştır. En önemli eserleri Vicenza’daki Rotonda Villası ve İtalya’daki Saint Giorgio Maggiore Kilisesi’dir. Sanatçının eserlerinde uyguladığı teknikler 19. Yüzyıla kadar tüm Avrupa yapılarında görülmüş ve batılılaşma dönemi Türk mimarisinde de yaygın olarak kullanılmıştır.

Yorum Yap