Tarih

Otlukbeli Savaşı Hakkında Bilgiler

Otlukbeli Savaşı Hakkında Bilgiler
Editör by bilgisepeti

Otlukbeli Savaşı Fatih Sultan Mehmed ile Türkmen asıllı Akkoyunlu Sultanı Uzun Hasan ile 11 Ağustos 1473’te, Otlukbeli mevkinde yaptığı büyük meydan muharebesidir. Osmanlı ve Akkoyunlu arasındaki düşmanlık, Şimşek Bayezid ve Kara Yölük Osman zamanına kadar uzanıyordu. Osmanlılar Karakoyunlularla anlaşmış Akkoyunlular ise Timur’u desteklemişlerdi.

Hilal taktiğinin başarıyla uygulandığı bu muharebede bilhassa ateşli tabanca ve isabetli atış üstünlüğünü elde bulunduran Osmanlı kuvvetleri, merkezde Fatih Sultan Mehmet, sağ kanatta Şehzade Mustafa ve sol kanatta Şehzade Bayezid komutasındaki Osmanlı birlikleri ile kolaylıkla Uzun Hasan’ın komutasındaki birlikleri dağıtmıştır. Yenilgiye uğrayan Uzun Hasan kalan savaş alanını terk etmek zorunda kalmıştır.

Otlukbeli Savaşının Sebepleri Nelerdir?

Osmanlılar; Trabzon, Sinop, Amasra gibi manâlı limanlarını ele geçirmişti.İran ve Akdeniz limanları üzerindeki kervan yollarına yeni gümrük ve vergileri koyulmuştu.Akdeniz – Karadeniz ticari bağları kesilen Akkoyunlular, Osmanlıya, batıya içten bir genişleme siyaseti izler.Uzun Hasan Osmanlı’ya karşısında Venediklilerle işbirliği yapma girişiminde bulunur.

Akkoyunlu Devleti 15’inci yüzyılda Doğu Anadolu’da ayrıntılarıyla güçlenmişti. Irak ve Azerbaycan’ı hakimiyeti altına alan Akkoyunlular, Karakoyunlu Devletinin yok olmasına sebep olmuştur. Gittikçe güçlenen Akkoyunlu Devleti Venediklilerle anlaşmıştır. Osmanlı Devletinin Karamanoğulları ve Dulkadiroğulları Beyliğine yardım etmesi, Uzun Hasan’ı adamakıllı rahatsız etmeye başlamıştır.

Pontus Rum Kralının damadı olması dolayısıyla Trabzon’un mirasının kendisinin olduğunu bahis etti. Bu sebeple Fatih’cilt Trabzon’u istedi. Isteği kabul edilmedi.Uzun Hasan tek başına Osmanlıları mağlup edemeyeceğini bildiğinden müttefik aradı. Batıda Haçlılar ve doğuda hakimiyet mücadelesi veren Türk devlet ve beyleriyle anlaştı.Venedikliler, Uzun Hasan’a destek için Napoli, Rodos, Papalık ve Kıbrıs deniz kuvvetleriyle; Akdeniz ve Ege sahillerindeki Osmanlı kentlerinden Antalya, İzmir şehir halkı ve kalelerini yağma edip, yakacaklardır.

1787_hg_editedBu gelişmeler ardından Fatih Sultan Mehmet büyük bir ordun başına geçerek 11 Ağustos 1473’te doğuya doğru hareket eder. Uzun Hasan’ın birlikleri, Fatih Sultan Mehmet’in ordusunda görevli Has Murad paşa komutasındaki öncü birliği kadar pusuya düşürülerek yıkım edilmeye çalışıldıysa da başlıca büyük muharebeler  Erzincan ve Tercan aralarında Otlukbeli bölgesinde meydana gelmiştir.

Otlukbeli Muhaberesi tarihçilere kadar kullanılan strateji, teknoloji ve insan gücü bakımından 15. yüzyılın en büyük savaşı olarak nitelendirilir. Venedik, ateşli silahlar ve bunu kullanacak sanatçı ve asker gönderip Uzun Hasan’ın yanına yer alacaktır. Zaferin ardından Osmanlı beyleri, düşmanı takibi önerse II. Mehmed daha ileri gitmedi. Arazi pusu kurmaya elverişliydi, keşif birliklerinin düşmanı fark etmede geç kalmasını da göz önünde bulunduran II. Mehmed, düşmanın gitmesine göz yumdu.

Otlukbeli Savaşının Sonuçları Nelerdir?

Akkoyunlu Devletinin yıkılma süreci başlamıştır.Osmanlı sınırları, Doğu Anadolu’ya kadar genişler.Anadolu Türk birliğinin kurulması yolunda en kayda değer adım atılır. Kaynak : www.bilgisepeti.org farkıyla sunulmuştur

Yorum Yap