Nedir Tarih

Sanatta Akımlar: Rönesans Akımı

Editör by bilgisepeti

Orta Çağ’ın sürdüğü yüzyıllar boyunca Avrupa’da zulüm, şiddet, sefalet ve hastalık hüküm sürdü. Bu karanlık dönemin sonunu müjdeleyen uyanış dönemi Rönesans (Yeniden Doğuş) olarak tanımlanmaktadır. Sanat, mimari, felsefe ve hayatın bütün alanlarında büyük bir değişimi simgelemektedir.

ronasans-onculeri

Rönesans Akımının Ortaya Çıkma Nedenleri

Antik çağların büyük bilimsel ve felsefi ilerlemelerine dönüş olarak nitelendirildiği için yeniden doğuş anlamına gelen Rönesans kavramı kullanılmıştır. Rönesans’ın ortaya çıkması bir takım olayların sonucudur. Bu olayların başında Orta Çağ’ın son dönemlerine doğru Arap eserlerinin Avrupa dillerine çevrilmesi, Endelüs (İspanya) Arap Hilafeti’nin kültürel etkisi, Haçlı seferleriyle batılıların Doğu kültürüyle tanışması geliyor. Bu olayların etkisiyle salt dini inanca dayalı Skolastik felsefe Avrupa’da etkinliğini kaybetmeye başladı. Yeni bölgelere seyahat, coğrafi keşifler de Rönesans’ın ortaya çıkma nedenleriydi. Şehirlerin büyümesi ve gelişmesi sonucunda esnafların, bankacı ve tüccarların sosyal yaşamda etkinliği artmıştır. Feodal yapı içerisine girmeyen bu grupların etkinliğinin artması sonucunda özgürlük ve insan benliğine merkez alan hümanizm de gelişmiştir.

ronesans-donemi

Rönesans’ı Ortaya Çıkaran Düşünceler

Yukarıda saydığımız etkilerden dolayı gelişen bazı düşünceler Rönesans’ı şekillendiren en temel özelliklerinden biri haline geldi. Bunların başında dünya ile ilgili bakış açısının değişmesi geliyordu. Skolastik felsefenin reddedilmesiyle birlikte dünya araştırılmaya değer bir yer olarak görülmeye başlandı. Tanrının iradesi karşısında aciz olarak görülen insan, güçlü ve istediği takdirde başarı elde edebilecek bir fert olarak görülmeye başlandı. Gerçeklik arayışı felsefenin temelinde yer almaya başladı. İnsan – merkezci, beşeri düşünce merkezi öneme sahip olmaya başladı. Hümanizmin önemini arttırmasının sonucu olarak insanın toplumsal düşüncenin merkezine yerleşmesi bilim ve sanatta büyük yenilikler ortaya çıktı. Dini konulardan ziyade dünya hayatına yönelmenin önemli olduğu fikri üstünlük kazandıkça refah ve buna paralel olarak toplumsal hayatın tüm alanlarında sıçramalar gerçekleşti.

ronesans-eserleri

Rönesans’ın Avrupa’da Yayılması

İtalya Rönesans’ın ilk ortaya çıktığı yer olarak görülmektedir. Kendine özgü sosyal yapısı, tek merkezli teolojik temelli bir devletten ziyade dinamik ilişkiler içerisinde bulunan küçük şehir devletlerin mevcut olması, Doğu ile yakın kültürel ve siyasi ilişkiler İtalya’da Rönesans’ın ortaya çıkmasına neden olan etkenler olarak görülmektedir. Rönesans daha sonra Fransa ve Almanya’ya, daha sonra da Avrupa’nın geri kalanına yayılmıştır. Rönesans dönemi dünya tarihine çok sayıda ressam (Leonardo da Vinci, Rafaello), mimar (Michelaangelo, Donatello), düşünür ve bilim adamları (Montaigne, Erasmus, Luther, Kopernik) bahşetmiştir.

Yorum Yap