Kültür -Sanat Nedir

Sanatta Barok Akımı

Editör by bilgisepeti

1.Sanatta Barok Akımının Doğuşu

Barok sözcüğü Portekizcedeki ‘barrocco” düzensiz anlamına gelen kelimeden türemiştir. Rönesans döneminden barok dönemine geçişteki ara dönem de Maniyerizm dönemi bulunmaktadır. Maniyerizm dönemi Rönesans döneminde sıklıkla kullanılan ölçü ve simetri anlayışına tezatlık olarak ortaya çıkmıştır. Maniyerizm 1520- 1590 tarihleri arasında İtalya’nın Floransa şehrinde doğmuştur.

sanat_barok

Böylelikle sanatta barok akımının abartılı ve coşkulu ruhuna geçilmesi için Maniyerizm öncü olmuştur. Çünkü Maniyerizmde Rönesans döneminin aksine heykeller adeta uçuyormuş şeklinde hareketli anlam kazandırılarak oluşturulmuştur. Heykelciliğin yanı sıra resim alanında mat renklerin arasına dikkat çekecek açık ya da koyu renk tonları kullanılmıştır.

barok_akimi_nasil

Maniyerizmden sonra gelişen sanatta barok akımı 17. ve 18. Yüzyıl Avrupası’nın çalkantılı dönemini yansıtmaktadır. Heykeller Maniyerizme göre daha fazla hareket kazanmıştır. Resimde figürler ve renkler daha abartılı ve coşkuludur. Rönesans sanatının aksine ölçü ve simetri kavramları terkedilmiştir.

barok_akimi_nedir

  1. Barok Sanatının Temsilcileri ve Sanatta Barok Akımı Örnekleri

Maniyerizm gibi sanatta barok akımının doğuş yeri İtalya’dır. İtalyan ünlü barok mimarisinin öncüleri olarak Francesco Borromini ve Lorenzo Bernini gösterilir. Versailles Sarayı, Palais du Luxemburg, Belvedere Sarayı, San Carlo alle Quattro Fontane, St. Paul Kilisesi barok mimarisi akımının ünlü yapıtlarındandır. Paulus Rubens Çarmıh’ta İsa, St. Elizabeth ile Kutsal Aile dini temalı eserleri ile resim sanatında barok akımının ünlü yapıtlarını oluşturur. Harmenz Fanrijn bir diğer ünlü barok ressam olarak Dr. Tulp’un Anaotomi dersi yapıtıyla barok sanat akımıda dikkat çeken esere sahiptir. Lorenzo Bernini Apollo ve Daphne heykeli ile ünlenen dönemin ünlü heykel sanatçısıdır.

sanatta_barok

Sanatta Barok Akımı

  1. Barok Sanatının Genel Özellikleri

Barok döneminde heykeller şehir meydanlarını, kiliseleri ve saray bahçelerini süsleme amacıyla yerleştirilmiştir. Heykeller hareketli figürler içerir ve figürlerin yüz ifadelerinde mistik ve duygusal ifadeler yer alır. Heykellerin bazılarındaki duygusal yüz ifadeleri neşeli olmasının yanı sıra o dönemde veba salgınından çıkan Avrupa’nın psikolojik durumu olan ıstıraplı ifadelere de yer verir. Barok resim sanatında sadece insan ve doğa yalın bir şekilde anlatılmaz, resmedilen figürün çoğunlukla bir yüz ifadesi vardır.

 

barok_akimi

Eserlerde duygusal yoğunluk figürlerin mistik havalarında gizlidir. Barok akımının oluşturduğu resimlerde genelde kırmızı ve kahverenginin ağır tonları kullanılmıştır. Ayrıca sonsuzluk ve sınırsızlık ögelerini sembolize etmesi amacıyla X ve S şeklinde eser düzene oturtulmuştur. Osmanlıda da sanatta barok akımı mimari alanda kendini göstermiştir. İstanbul’da barok mimarisi eserlerinden Selimiye Kışlası, Ortaköy ve Laleli camileri örnek olarak gösterilir

Yorum Yap