Kültür -Sanat Nedir

Sanatta Romantizm

Editör by bilgisepeti

1.Sanatta Romantizm nedir nasıl doğmuştur?

  1. yüzyılın sonlarına doğru çıkan romantizm akımı klasik sanatın kuralcı yapısına karşı çıkarak doğmuştur. 19. Yüzyıl da daha çok sanatçı tarafından benimsenerek yayılmaya başlamıştır. 18. Yüzyılda başlayan dini dogmatik yapısını sorgulama, pozitivizmin önem kazanarak yaşanılan toplumsal ve endüstriyel gelişimin bilim ve teknolojinin yön vermesiyle aydınlanma dönemine girilmiştir. Aydınlanma dönemiyle sorgulama ve eleştirel bakış açısı başlamıştır. Bu bakış açısı sanatta mimarlık, müzik, resim alanlarında baş göstermiştir. Rasyonel bakış açısını eleştirel bir yapıyla karşı çıkan Romantikler evrenin ve toplumun akıldan çok insan duygu ve hisleriyle anlamaya çalışılmasını savunur. Jean Jacques Rousseau, Mon-tesquieu, Diderot gibi dönemin ünlü filozofları kilise ve dinin toplum üzerindeki baskıcı zihniyetini eleştirmiş dinsel hoşgörü ve toplum için özgürlükçü bakış açısının yaygınlaşmasını sağlamışlardır. Bu dönemdeki aydınlanmayla birlikte Fransız ihtilali ortaya çıkmıştır ve Romantizmin yayılması için uygun ortamın oluşması başlamıştır.

sanat_romantizm

2.Romantizm temsilcileri kimlerdir?

Almanya’da romantizm şiir, roman, dram alanlarında kendini göstermiştir ve başlıca Romantikler olarak Goethe ve Schiller’dir. Schiller’in Haydutlar eseri dram alanında romantizmin özelliklerini baskın bir şekilde yansıtan eserdir.

İngiltere’deki ünlü romantikler Coleridge ve Wordsworth’tur ve bu ülkedeki romantiklerin başlaması Golcüler adı verilen İngiltere’nin kuzeybatısındaki göller bölgesinin güzelliklerini dile getiren İngiliz ozanlarının 18. Yüzyıl sonlarındaki eserleriyle ortaya çıkmıştır.

sanatta_romantizim_akimi

Romantizmin en ünlü temsilcilerinin Fransız İhtilali dolasıyla Fransa’dan çıkması şaşırtıcı değildir. Montesquieu, Jean Jacques Rousseau, Lamartine, Victor Hugo, Voltaire Fransa’daki başlıca romantiklerdendir. Fransa’da romantizm sanatın içinde kendini felsefe, toplum bilimi, dram, şiir alanlarında göstermiştir. Victor Hugo’nun Sefiller adlı romanı birçok dile çevrilmiş romantizm ruhunu yansıtan dünyaca ünlü eseridir. Romantizm Türk edebiyatında şiir, tiyatro ve romanlarda görülmektedir. Namık Kemal, Ahmet Mithat, Recaizade Mahmut Ekrem, Abdülhak Hamit Türk edebiyatının romantiklerinden gösterilir.

sanatta_romantizm

3.Romantizm Sanatta Hangi alanlarda görülür?

Romantizm başta kilisenin toplum üzerindeki sıkı baskısına karşı doğup dinsel hoşgörüyü aşılamak istediği için edebiyat dışında sanatta müzik ve resim alanlarında kendini gösterir. Sanatta romantizm insan duyularını yansıtmak amacıyla resimlerde kendini doğa ve insan sevgisini, toplum yaşantısını yansıtmak amacıyla belli eder.

romantizim_akimi

İnsanın doğa ile ilişkisini anlatan manzara resimlerinden örnek olarak Albert Bierstadt, Hans Gude, John William Waterhouse, Jean-Baptiste-Camille Corot,  Ivan Shishkin Romantizm akımı eserler yaratmıştır. Goya, Henry Fuseli gibi ressamlar romantizmin yaratıcı ve yıkıcı ögelerini ele alıp cesur bir şekilde eserlerinde bu akımı yansıtmışlardır.

Yorum Yap