Tarih

Şehzade Cem Sultan Olayı Nedir?

Şehzade Cem Sultan Olayı Nedir?
Editör by bilgisepeti

Fatih Sultan Mehmet hakka yürüdüğünde, Çiçek Hatun’dan olma en minik oğlu ve II. Bayezid’in küçük kardeşi Cem Sultan demin 22 yaşındadır. 22 Aralık 1459 tarihinde Edirne Sarayı’nda doğmuştur. Ağabeyi Şehzade Bayezit Amasya’da Bayrak Beyliği görevindeyken, Cem Sultan o sırada Karaman’da bulunmaktadır. İki şehzadeye de babalarının ölüm haberini anlatmak üzere haberciler gönderilir. Osmanlı, her döneminde olduğu gibi bu zamanlarda da devlet adamlarının istedikleri şehzadenin tahta çıkması için kıyasıya mücadelesine sahne olur. Veziriazam Karamani Mehmet Paşa Sultan’ın vefat haberini saklamaya çalıştığı sırada Yeniçeriler kadar öldürülür. Bu esnada Şehzade Bayezit’ın küçük yaştaki oğlu Korkut’u babası gelinceye değin taht naibi ilan eder.

Cem Sultan’a dışarı giden haberci yolda Anadolu Beylerbeyi Sinan Paşa tarafından yakalanır. Cem Sultan’ın babasının ölüm haberini alması geciktirilmiş olur. Cem Sultan babasının ölümünden oysa günler sonradan haberdar olur. Artık meslek işten geçmiştir. Şehzade Bayezit ise İstanbul’a varır varmaz iktidarı eline alır.

cem sultanCem Sultan askerleri ile Bursa civarına gelir ve kardeşlerin kanlı mücadelesi başlamış olur. Ilk mücadeleyi Cem Sultan kazanır ve Bursa’da padişahlığını ilan eder. Namına para bastırıp hutbeler okutur. Bayezit’a mektup yazarak devleti eşdeğer şekilde paylaşmayı teklif eder. Kendisi Anadolu’da, kardeşi ise Rumeli’de hüküm sürecektir. Sultan Bayezit bu teklifi reddeder; zira böyle bir teklifi benimsemek Osmanlı devletinin yıkılması manasına gelmektedir.

Bayezit orduyu hazırlatır ve Cem Sultan’ın üzerine harekete geçer. Savaşı Cem sultan kaybeder ve Kahire’ye gitmek zorunda kalır. Bir zaman Kahire’de kaldıktan sonradan baştan Anadolu’ya gelir. Pes etmeye niyeti olmasa da tüm çabalarına karşın yeniden kaybeder. Mısıra dönmeyi planlarken Rodos Şövalyeleri onu Rodos’a misafir etme eder. Cem Sultan bir süre Rodos’ta kalıp istediği süre buradan ayrılacağını düşünse de, bambaşka bir sonuç ile karşılaşır ve esareti başlar.

Sultan Bayezit; Rodos Şövalyeleriyle anlaşma yapar ve kardeşi Cem Sultanı yanlarında bulundurmaları karşılığında her sene yüklü miktarlarda altın vermeyi vaat eder. Cem Sultan ileride Avrupa’nın Osmanlı’ya karşısında kullanacağı bir koz durumuna gelmiştir. Rodos Şövalyeleri, Cem Sultan’ı Papa’ya teslim eder. Cem Sultan, Papa için yüklü miktarda bir gelir kaynağı ve Osmanlının üzerilerine sefere çıkmamaları için bir sigorta durumundadır.

Talihsiz Şehzade on dört sene süresince ülkesine karşısında bir silah olarak kullanılmasının sıkıntısıyla yaşar. Papa’nın Osmanlı’ya karşısında kurduğu planların hiçbirinde yer almayan Cem Sultan’a Papa, dinini değiştirip Haçlıların başında Osmanlı’ya karşı uğraş etmesini dahi ister. Ama Cem Sultan; bütün Cihanın, Saltanatların kendisine deha verilse dini İslamiyet’i hiçbir şeye değişmeyeceğini açıklama eder.

Uzun yıllar Papa’nın elinde esir kalan Cem Sultan, Fransa Kralının iştahını kabartır. Papa’ya zorlama yaparak Cem Sultan’ın verilmesini ister. Bu Nedenle Akdeniz’de Osmanlılara aleyhinde bir koz olarak kullanmayı hedefler. Papa gönülsüz de olsa Fransa’nın teklifini kabul eder ve Cem Sultan’ı teslim eder. Yola meydana çıkan Cem Sultan hastalanarak bir hafta içerisinde vefat eder.

Şüpheli bir şekilde Cem Sultan’ın ölümü yola çıkmadan Papa’nın kendisini zehirlediği iddialarını gündeme getirir. Bu bahis çoğu tarihçi tarafından güçlü olarak mümkün olarak kabul edilir.

Sultan şâirler aralarında şiirlerinde şahsî duygularını açıklama etmede en başarılı sayılanı, Cem Sultan’dır.

On dört yıllık tutsaklıktan daha sonra vefat eden Cem Sultan, vasiyetinde yaşarken bir türlü dönemediği Osmanlı topraklarına gömülmeyi ister. Fakat dört yıl sonra Sultan Bayezit’ın Napoli Kralına baskıları sonucunda naaşı Osmanlı Devleti’ne teslim edilir ve Bursa’da toprağa verilir. Şehzade Cem’in naaşı Bursa’da büyükbabası Sultan II. Murad’ın yaptırdığı caminin bahçesine kardeşi Şehzade Mustafa’nın yanında gömülür.

Kaynak : www.bilgisepeti.org farkıyla sunulmuştur

Yorum Yap