Din

Şeytan ve Cinlerin Çeşitleri

Şeytan ve Cinlerin Çeşitleri
Editör by bilgisepeti

Gözle görülmeyen, bir şeyi örtmek manasına gelen cinlerin atalarına atalarına “cânn” adı verilir. Kabileleri vardır ve gruplar halinde yaşarlar. İnsandan önce ve ateşten yaratılmışlardır. İnsanlarla birlikte olanlarına “Mir” denir. “Hubs” cinlerin erkekleri, “habais” ise dişileridir. Cahiliye dönemindeki Araplar; bizlerle beraber olduğuna – oturduğuna inanılan kesime “âmir”, çocuklara musallat olanlarına “ervâh”, bunların çirkef olanlarına “iblis”, şeytanlık konusunda daha ileri gidenlerine “mârid”, eğer bu daha ileri gitme zor ve güç kullanımı istikametinde ise “ifrît”, tüm bu şeytani pisliklerden uzaktan bir cin olursa da “melek” adını vermekteydi. Araplarda bazen “hîn” kelimesiyle de açıklama edilir.

Amir: Tenhalarda değil de iyice bizlerin yaşadığı yerlerde bulunan cinlere denir. Genelde süflî cinlerdir. Yani İslam inancı dışarıya yaşamış varlıklardır ve aşırı dini taassup yüzünden de bilhassa Müslüman insanlara musallat olmaktadırlar.

Ammar: Çoğunlukla evlerde yaşarlar. İçkili ve Allah’ın anılmadığı yemeklerde aileye katılır. Genelde insanlara yakın yaşasalar da doğaları gereği insanı o kadar sevmezler, rahatsız olmadıkça ya da hasar görmedikçe o kadar varlıklarını belli etmezler. Davetlere katılsalar da yalancı olduklarından davet edenin başına ilerde her hâlükarda bir iş kazanç. Bunların çoğu; kendi hallerinde ara sıra çocuklarla oynar, bazıları da evdekiler rahatsız olduğu için geceleri gürültüler, hışırtılar yaparak ev halkını kovmaya çalışırlar. Günümüzde; “yaygaracı ruhlar” olarak da bilinirler.

Betr: İnsanları asabileştirmeye bağırtıp çağırtmaya çalışan bu şeytanın emeli çok büyüktür. Asabileşen insan şirazeden çıkar, gözü hiç bir şey görmez ağzından çıkanı teftiş edemez. Konuşulan şeyler yürek kırma ile sonuçlanacak fakat insanların arası kötü olsun bundan şeytan müsamaha duysun isteğini elde etsin.

Dasim: İnsanın yediğinde, içtiğinde bulunur. Besmelesiz başlanan yemeklerden çalar ve yenenlere istifra ederek kirletir. Amacı faydalandığımız yiyeceklerden çalarak ziyana ve insanı psikolojik açıdan yıkmaktır.

El Ebyaz: Peygamberlere ve velilere musallat olsalar da Peygamberlere hiç bir şey yapamazlar. Resulullah efendimizin suretinde gözükemezler. İlim meclisinde bulunarak nifak yapmaya ve hafıza karıştırmaya çalışmışlardır. Birçok zamanda alim meclislerini dağıtmışlardır. Çoğu konuda muvaffak olmaya güçleri yeter.

Ervah: Cenine ve çocukluk sürecini geçirenlere musallat olan, ruhsal ve maddi yönden etkilemeye çalışan cinlerdendir. yok yere çocuğu olmayan kadınlara musallat olurlar. Rahme girip cenini boğarlar veya daha sonraki yıllarda çocuğun düşmesine sebep olurlar. Fizyolojik bir sebep yoksa kurtulmak Allah’ın izni ile çok kolaydır.

Gûl: Orta-doğuda sık rastlanır. Vahşi, dehşet görünümlü ve acımasız halde çoğunlukla göçebe yaşarlar, geçtikleri her bölgede acayip işler gözükür (taş yağdı, uluma ağlama sesleri) Bir bölgede kalsalar o bölgeye acayip bir bolluk gelir lakin gittiklerinde az daha her şey kuru. Genel Olarak “gulyabani” diyerek anlatılan cadılar şeklinde görünen cinlerdendir. Dehşet görüntülere girerek insanları korkutur ve istediklerini almaya çalışırlar, bazen dev şekliyle görünürler.

Hanzep: İbadetlerde kaygı vererek yapılmasına engel olmaya çalışır. Görevi çok büyüktür aldığı işlerde başlıca başarılı olur. Tüm hayır işlerde kalbe vesvese vererek engeller insanın günaha girmesinden çok haz duyar. Tek amacı insanı ibadetinden uzaklaştmaktır. Yapılan ibadetler oldu mu olmadı mı vesvesesini verip insanı kuşkuya düşürür.

İFRİT: Cinlerin en güçlüsü denilebilir. Tehlike sıralamasında en üst düzeyde bulur. Girdiği bedenin sahibini delirtir. Ele geçirdiği cisim ile ilişkiye girer veledi zina doğurtur. Besmelesiz yatan insanın eşine musallat olur ve yuvasını bozar. Hastalık verebilir, kendilerine yasaklanmasına karşın bir takım hallerde insanları öldürebilirler. Yasağa uymayan kabilelerde mevcuttur. Alimleri kıskandıkları bilindiğinden, eski dönemde alimlerin farklı alanlara yönlendirilmiş dua ve muskaları taşıdığı bilinir. Ormanın derinliklerinde yaşarlar. Yaşadıkları bölgede barbar hayvanlar ve kuşlar dahi barınamaz. Asla topluluk yerlere gelmezler. İnsanların kılığına girmezler ve yakın tarihte bir musallat olayları da olmamıştır.

Maridler: Cinlerin asilzade ve en güvenli olmayan kısımlarındandır, Ateist bir halde yaşarlar. İnsanlarla iletişimi sevmedikleri gibi davet edilirlerse can alma ihtimali fazla fazladır. Risk sınıfında üst düzeyde olan bu cinler, ritüelleri sevmezler. İlim sahibi kişilere görünür, konuşurlar. Ormanda, başlıca bataklık kenarlarında yaşarlar. Vahşi hayvan ve insan kılığında görünebilirler. Kalabalık yerlere gelmezler. Zarar verme yetkileri yasaklanan Marid, teftiş edicidir tüm şeytanları yönlendirir tehlikelidir. hücuma geçtiği insanlarda nefsi ele geçirmeye çalışır. Çoğu zaman defalarca galip gelerek insanları Allah’ın huzurunda büyük günahlara sevk ve müptela eder. İnsanoğlunun düşmanıdır.

Musabbar: Mağaralarda yaşar; sarp ve sarp kayalık bölgeleri tercih ederler. Boyları 90 santim civarıdır. Şeytani olmasalar da insanları sevmezler. Bu yüzden de insanların ulaşamadığı uzak dağlık bölgelerde yaşarlar. Mineraller ve yosunlarla beslenirler. Kapıp kaçmada uzmandırlar. Süratli ve toplu hareket ederler. Bir başka türle tartışma edecekse katiyen bunu yalnız yapmazlar. Topluca saldırırlar. Aile bağları çok güçlüdür ve dağılmazlar.Müsfer: Kırsal alanlarda ve incir ağaçlarında yaşarlar, başlıca iyi karakterlidirler. Yardımsever cin türlerindendir. Boyları 140 cm civarıdır. Seri şekil değiştirerek uzun süre o halde kalabilirler. Seslerini insan ev hayvan sesleri ile duyurabilirler. Baktığınızda göremediğiniz o noktada halen seslerini duymanız muhtemel. İnsandan hastalık duymazlar ve olağan üstü bir şart yahut hasar vermezler. İncir ağaçlarına yaklaşıldığında destur çekmeniz hayırlıdır. Velhan: Madde ve nesneleri çok kullandırır. Müsriflikle insanın maddiyatını ayrıca de manevi yönden ziyanını hedef edilenerek zarar verdirir.Cuhenna: En kinci ve acımasız cin kabilesidir. İnsanları hiç sevmez. Kötülerle irtibat kurup sihir için destek ederler. Tüm insanlığın korktuğu ve cinlerinde aralarında dışladığı bir kabiledir. Sabırlı değillerdir. Anlaşma yaptığınızda onun dediğini yapmazsanız, ailenize musallat olabilir.Kulyas: Marid ırkına mensup olup insanlara aşık olan tek kabiledirler.

Nusaybin: HZ: Muhammed (IDDIA)’den Kuran’ı Kerim’i dinleyerek Müslüman olan ilk gruptur. Marid ırkına mensup olmasalar da aşırı güçlüdürler.

Zuzula: İnsana aleyhinde acımasızlıklarıyla bilinirler. Çoğu yerde adları geçmez, simge ve işaretlerle gösterilir. Bu sebeple 66 rakamı, çoğu kültürde lanetlidir. 666 şeytanı simgelerken 66 da bu kabileyi simgeler. Şeytandan sonra en tehlikeli varlık olarak gösterilirler. Defineleri bulurlar. Ülkemizin çoğu yerinde çok eskilerden beri saklanan altınların bu kabile kadar gömüldüğü ve bunların çıkarabileceği de söyleniyor.

Kaynak : www.bilgisepeti.org farkıyla sunulmuştur

Yorum Yap