Tarih

Sıkıyönetim Hakkında Bilinmeyenler

Sıkıyönetim Hakkında Bilinmeyenler
Editör by bilgisepeti

Sıkıyönetim; savaş halleri ve isyan gibi doğaüstü hallerde, ülkede güvenliğin tesis edilmesi, sürdürülmesi, ordunun yardımıyla sağlanan ve tüm özgürlükleri geçici bir zaman ile kısıtlayan yönetimdir. Kişinin temel hak ve hürriyetlerini kullanılmasını geçici bir vakit kısıtlanır. Bakanlar Kurulu, yurdun bir ya da birkaç uygun uygulanmasına karar verebilir. Sıkıyönetim ve olağanüstü öbür iki kavramdır. Natürel afet, salgın hastalık, ağır ekonomik bunalımlar ve sıkıyönetimi gerektiren hallerin daha hafifinin meydana gelmesi durumlarında duyuru edilen olağanüstü halde yetki mülki makamlardadır. Sıkıyönetimde ise yetki askeri yetkililerdedir. Olağanüstü halde sıkıyönetim mahkemeleri görülmez.

sıkıyönetim

Cumhuriyet tarihindeki alınan sıkıyönetim kararları ve tarihleri şu şekildedir:

1925 – Şeyh Sait Ayaklanması [15 vilayette 2 yıl 9 ay]1931 – Teğmen Kubilay’ın Öldürülmesi [3 vilayette 2 ay]1940/1947 – İkinci Dünya Savaşı [6 vilayette 7 yıl 1 ay]1955/1956 – 6-7 Eylül Olayları 3 vilayette 9 ay1960/1961 – 27 Mayıs Öğrenci Gösterileri 2 vilayette 1 yıl 7 ay 3 gün1963/1964 – Talat Aydemir Olayı 3 vilayette 1 yıl 2 ay1970 – 15/16 Haziran Olayları 2 vilayette 3 ay1971/1973 – 12 Mart Muhtırası 11 vilayet 2 yıl 5 ay1974/1975 – Kıbrıs Harekatı 14 vilayette 1 yıl 15 gün1978/1979 – Kahramanmaraş Olayları 22 vilayet 1 yıl 8 ay 15 gün1980/1987 – 12 Eylül Ülke Genelinde 6 yıl 6 ay 23 gün

100 yıla yakın Cumhuriyet tarihinin 25 yılında sıkıyönetim kararları uygulanmış gözüküyor.

Sıkıyönetim, güvenin sağlanması ve bedensel uyum ile alakalı olduğundan; yurdun her kesiminde yok, yalnız millet düzeni sağlanamayan bir ya da birkaç bölgesinde ilan edilir. Icabında tamamında da görülebilir. Sıkıyönetimle ilgili her şey kanunla düzenlenmiş, keyfiliğe yer bırakılmamıştır. TBMM’nin konuyla ilgili sayfasında sıkıyönetim hakkında ayrıntılı bilgiler mevcuttur.

Kaynak : www.bilgisepeti.org farkıyla sunulmuştur

Yorum Yap