Nedir

Siyaset Nedir? Siyasetin Tarihsel Gelişimi

KELİME ANLAMI

Siyaset devlet düzenleyebilmek ve devlet düzenini yürütebilmek için ilgili özel görüş ve anlayıs anlamına gelen Arapça’daki seyis kelimesinden türemiş bir kelimedir.Yani kısaca siyaset devlete ait etkinlikler demektir siyasete diğer bir deyişle politika da denmektedir.

siyasi-partiler

TARİHSEL GELİŞİMİ

Siyaset sözcüğü literatürlere 14.yy’la birlikte girmiştir eşanlamlısı Politika sözcüğü ise 20.yy’dan itibaren günlük hayatta daha yaygın kullanılmaya başlanmıştır.İnsanları yurttaşlık seviyesinde etkileme sanatı olarak ta bilinen siyaset yurttaşları etkileyerek oylarını almak ve hükümeti kurarak devlet yönetmek işidir.Siyaset antik yunan da aktif olarak kullanılsada günümüze kadar pek fazla etkisi olmayan bir kelimeden öteye geçmeyen bir anlayıştı,çünkü 14.yydan öncekş dönemde devletler mutlak monarşi yönetimleriyle yönetiliyor du yani bir kral ve imparatorun hüküm sürdüğü yönetim anlayışları hakimdi.Önceleri tanrı olarak sayılan krallar halkların fakirleşmesi ve sıkıntı çekmeye başlamasıyla kral anlayışının sarsıntıya uğraması ve  Fransız ihtilali gibi halk devrimleri  sayesinde demokrasiye doğru geçiş süreci başladı.

siyaset-tarihsel-gelisimi

Bu geçiş zor ve zahmetli bir geçiş oldu demokrasiye doğru uzun ve acılı süreçler gelişti insanlar tepki gösterdikçe bu tepkiler dünya çapına yayılıyor ve farklı ülkelerdeki insanlar birbirinden haberdar oluyorlardı dolayısıyla halkların egemenliği kavramı gittikçe daha çok yer edinmeye başladı.Halkların egemenliği kavramı geliştikçe insanları etkileme ve ikna etme çabalarıda gelişmeye başladı.İşte bu andan sonra insanlar kendilerini yönetmesi için vekaleten yetki verecekleri insanlara ihtiyaç duydular bu da politika yani siyaset kavramının gelişmesini sağladı.Çoğu zaman politikacılar gerçek anlamda halkı temsil ettiler ancak insanlığın yaşadığı 2 dünya savaşı sonrası demokrasinin çoğunluğa ulaşmasını sağladı.Dolaysıyla dünya için demokrasi olgusu aslında 50 yıllık bir olgudur ve dolayısıyla meşru politika tarihide bir o kadardır. Politikacıların yaptığı yanlışlar sonucu ortaya çıkan 2 dünya savaşı dünyadaki insanların çok büyük acılar çekmesine sebep oldu.

siyaset-nedir

Siyasetçiler seçildiklerinde bir mal ve makam hırsına kapılmamalrı ve sadece devlete hükümet etmeyi yani devleti adil ve tarafsız yönetmeye çalışmalıdırlar.Çünkü siyaset bir meslek değildir siyasetçi sadece halka hizmet etmeyi düşünmelidir.Ancak bugünkü siyaset anlayışı halk egemenliğinden ziyade mevki makam ve şöhret olma amacına yönelik yapılmaktadır bu durumda siyasetçilerin hırslarının kurbanı olmaya ve daha çok yanlış yapmaya zorlamaktadır.

siyasetin-gelisimi

Hayatımızın her anında siyasetin siyasetçinin olduğu bir ortamda siyasetin halk için yapılması gerekmekte siyasetçilerin halkın temsilcileri olduğu dolayısıyla da temel görevlerinin halkın faydasına tarafsız ve adil bir yönetim anlayışına sahip olmaları temel değer olmalıdır.

 

 

Yorum Yap