Din

Stresten Kurtulmanın Yolları

Stresten Kurtulmanın Yolları
Editör by bilgisepeti

Büyük İslam alimi ve veli İmamı Rabbani hazretlerinin de işaret ettiği gibi bu dünya da sıkıntısız bir yaşam az kalsın bir hayaldir. Oysa; salih Müslümanın Allah inancı bütün ve tevekkülü de sağlam olduğundan, her durumda Allah’a sığınarak sıkıntılarını geçiştirmesi diğer insanlardan fazla daha kolay olabilmektedir. Salih müminlerin asla iç sıkıntıları olmamıştır ve olmaz da diyebiliriz. Zira onların Allah inançları çok kuvvetlidir ve tevekkülleri de o oranda yüksektir. Her sıkıntının ilacı beş süre namazı doğru kılmaktır. Namaz dürüst kılınırsa tüm sıkıntılar değil olur.

Kur’an-ı kerimde de mealen buyruluyor ama: “ Elâ bizikrillâhi tetmeinnil kulûb” mealen; “Şüphesiz kalpler fakat Allah’ı anmakla huzura erer.”, ” Dayanıklılık ve namazla Allah’a sığınıp destek isteyin.” (Bekara/ 45), ” Ey iman edenler, dayanma ve namaz ile Allah’tan yardım isteyin. Çünkü Allah kesinlikle sabredenlerle beraberdir.” (Bekara/ 153), ” (Dürüst kılınan) Namaz, münker ve fahşadan (edepsizlikten, akla ve dine uymayan, esrar, alkol, zina, livata gibi her türlü kötülükten, günahtan) alıkoyar.” (Ankebut/ 45)

Hadis-i şeriflerde buyruldu ki: ” Her gün sabahtan akşam yedi defa, “Hasbiyallahü la ilahe illahü aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabb-ül arşil azim” okuyan, dünya ve öbür dünya sıkıntısından kurtulur.” (İbn-i Sünni)

La havle ve la kuvvete illa billah okumak, 99 derde devadır. Bunların en hafifi sıkıntıdır.” (Hadis-i Başat)

Bir sıkıntıya zihin, “Bismillâhirahmanirrahim velâ havle velâ kuvvete illa billâhil aliyyil azim” diyeni Allahü teâlâ, sıkıntı ve belalardan muhafaza eder. (Hadis-i Deylemi)

“Rızka kavuşan fazla Elhamdülillah desin. Rızkı eksilen fazla istiğfar etsin. Üzülüp sıkılan, ‘la havle vela kuvvete illa billah’ desin.” (Beyheki)

La ilahe illallah kable külli şey’in, La ilahe illallah ba’de külli şey’in, La ilahe illallah yebka Rabbünâ ve yefni küllü şey’in diyen sıkıntıdan kurtulur.” (Taberani)

La ilahe illa ente, sübhaneke inni küntü minezzalimin” diyen, uğradığı beladan kurtulur.” (İ. Sünni)

”Bezginlik için şu duayı okuyun: La ilahe illallahülazim-ül-halim la ilahe illallahü Rabbül-Arş-ilazim la ilahe illallahü Rabbüs-semavati ve Rabbül-Erdi Rabbül Arşil-kerim.” (Hadis-i Müslim)

Dünya ve ahiret huzuruna ermenin yollarından birisi de Peygamber Efendimizin şu mealdeki hadis şerifleridir:

“İki  haslet vardır, bunlar kimde bulunursa Allah onu şükredenler ve sabredenler  arasına yazan: Din hususunda kendinden üstün olana bakıp ona aktarmak; Dünyalıkta  kendinden aşağı olana bakıp Allah’ın kendine vermiş olduğu üstünlüğe hamd etmek.  İşte böyle olan kimseyi Allah şükredici ve sabredici olarak yazan. Kim de din  konusunda kendinden aşağı olana bakar, dünyalıkta da kendinden üstün olana bakar  ve elde edemeyeceğine üzülürse Allah onu şükreden ve sabreden olarak yazmaz.” (Tirmizî, Kıyâmet 59, hadis no: 2514)

Kaynak : www.bilgisepeti.org farkıyla sunulmuştur

Yorum Yap