Din

Sübhane Rabbiye’l-Ala Ne Çağırmak?

Sübhane Rabbiye’l-Ala Ne Çağırmak?
Editör by bilgisepeti

Subhane Rabbiye’l-ala; “Ey Ulu Rabbim! Seni tüm noksan sıfatlardan tenzih ederim.” ve “En ulu olan Rabbim her türlü kusurdan uzaktır.” manasını taşır.

Bir gün Allah Teala (CC), Musa Kelimullah´a söyle buyurdu: “Ya Musa! Eğer Firavun, ilahlık iddiasında bulunmasaydı ve bana bir defa “Subhane rabbiyel ala” deseydi tüm günahlarını affedecektim!”

Namaz kılanın önünden bir takım nesnelerin geçmesi halinde namazın bozulup bozulmayacağı meselesine temas eden hadisler de mevcuttur. Şöyle fakat;

“Biriniz sütresiz olarak namaz kılarsa (önünden geçtiği takdirde) şunlar namazı bozar: Eşek, domuz, Yahudi, Mecusi, bayan… Namazın bozulmaması için onun önünden, bunların bir taş atımlık uzakta geçmesi kifayet eder.”

İmam Malik, Ebu Hanife, Şafii (ra) ve Cumhur: “Bu sayılanlardan veya başka şeylerden hiç birinin geçmesiyle namaz bozulmaz.” demişlerdir. Bunlar bozulacağını ifade eden hadisleri: “Buradaki bozulmadan murad “noksanlık”tır, zira bunlar önden geçmekle namaz kılanın kalbini meşgul eder.” diye söylerler. Reel bozulmanın kastedilmediğini ifade ederler.

Kaynak : www.bilgisepeti.org farkıyla sunulmuştur

Yorum Yap