Din

Sünnilik Nedir?

Sünnilik Nedir?
Editör by bilgisepeti

Müslümanlar’ın yüzde 92’sini teşkil eden Sünnilik veya Ehli Sünnet, Hz. Muhammed’in (SAV) koyduğu kurallara uyanlara denir. Ortaya çıktıkları sıraya göre; Hanefilik, Mâlikilik, Şafiilik, Hanbelilik olarak 4 fıkıh mezhebine ayrılır. Liberalden daha muhafazakara içten da; Hanefilik, Mâlikilik, Şafiilik ve Hanbelilik olarak sıralayabiliriz. Hatta bir çok Müslüman, eski devirlerde Hanefi kadıları tercih ederdi. Sünni kavramı Hz.Muhammed`in (IDDIA) sünnetini peşine düşüp takip eden anlamında kullanılmaktadır.

Şiilik birincil üç halifeyi; Hz.Ali`nin elinden halifeliği değişik yollarla gasp etmiş kişiler olarak kabul edip tazim göstermezler. Şiiliğin bir kısım sahabeyi belirsiz kabul edip; sadece on iki imamdan gelen hadisleri içten, güvenilir (sahih) kabul etmesine karşılık Sünniliğin güvenilirliği tüm Sahabeye genelleştirmesi her iki grubun hadis külliyatlarında bir kısım farklılıklar bulunmasına yol açmıştır.

Sünniler’in yüzde 56′sı Hanefi, yüzde 29’u Şafii, yüzde 13’ü Maliki, yalnız yüze 2’si kadarı Hanbeli’dir. Saydığımız mezheplerin hepsi VIII. yüzyılın son ve IX. yüzyılın birincil yarısında ortaya çıkmıştır. skiden büyük İslam şehirlerinde 4 mezhebin de ayrı ayrı mahkemeleri vardı.

Madhhab_Map3

Kaynak : www.bilgisepeti.org farkıyla sunulmuştur

Yorum Yap