Eğitim Kültür -Sanat Nedir

Tiyatro Çeşitleri Nelerdir?

Editör by bilgisepeti

Tiyatro nedir?

Tiyatro seyirciler önünde hazırlanan oyunun sergilendiği gösteri sanatıdır. İnsanı, insana, insanla, insanca anlatma sanatı olarak da tanımlanır. Diğer sanat türlerinden farklı olarak seyircinin önünde sahnelenir. Canlı olarak gelişmesi, izleyicinin kanaatine göre değerlendirilme olanağı sunar. Hem edebiyatı, hem müziği, hem de dekoru içinde barındırır ve sanatları birleştiren bir sanat olarak ortaya çıkar. Birçok farklı türde sergilenir.

????????????????????????????????????

Tiyatro Çeşitleri Nelerdir?

 • Trajedi

Yunanca tragoidia’dan gelen trajedi; hayatın acıklı yönlerini ele alan tiyatro türüdür. Canlandırılan kötü olaylar seyirciye gösterilmez, hissettirilir. Yer, zaman, olay birliğine uyarak canlandırılır. Konusunu mitolojiden ya da önemli insanların hayatlarından alabilir. Bu sebeple kahramanları genelde soylu insanlar ya da tanrıçalar olur.

 • Drama

Hayatın iki uç yönünü de, hem acıklı hem de gülünç, ele alan tiyatro türü. Hayatın olduğu gibi sergiler. Bu nedenle konularını genellikle hayattan ve tarihten alır. Yer zaman olay birliğine uyma zorunluluğu yoktur. Gerçeğe uyguluk etkileyicilik açısından önemlidir. Toplumun tamamını ilgilendiren, milli konuları işler. Birçok farklı çeşit karakter bulunur ve farklı duygular işlenir. Piyes ve melodram gibi iki ayrı çeşidi vardır.tiyatro-sanati

 • Komedi 

Komik olayları sergileyen ve seyirciyi güldürürken düşündürmeyi amaçlamış tiyatro çeşididir. Günlük hayat konuları işlenir ve halktan kişiler kahramanları oluşturur. Yer, olay, zaman birliğine uyarak yazılır. Kavga gibi sahneler seyircinin önünde gerçekleştirilir.  Eski Yunan’da Aristophanes ve Mennadros bu konuda eserler vermişlerdir. Kendi içinde 3 gruba ayrılır;

 • Töre Komedisi: Toplumun eksik yönlerini ve yanlışlarını eleştirerek yazılan ve sahnelenen oyunlardır.
 • Entrika Komedisi: Merak uyandırma esasına dayanan olay örgüsüne sahip komedi türü.
 • Karakter Komedisi: Belli karakterlerin kahraman olarak ele alındığı, abartılara bolca yer verilen oyun türüdür. Cimrilik, kıskançlık gibi durumlar abartılarak komik yönleri ortaya çıkarılır ve sahnelenir.tiyatro-seyirci
 • Opera

Müzikli olarak sahnelenen tiyatro çeşididir. Tüm oyun bestelenir ve olaylar duygusal ve acıklı bir şekilde işlenir.

 • Pandomim

Duygu düşünce ve olay örgüsünün dans ve yüz ifadeleriyle yansıtılmasına dayanan tiyatro çeşididir. Evrenseldir.

 • Tuluat

Doğaçlama olarak yapılan tiyatro türü. Konu bellidir fakat tiyatrocular kendi cümleleriyle oyuna yön verir.

 • Operet

Halka hitap etmek için yazılan dikkat çekici müzikal tiyatro türüdür.

 • Bale

Müzik ve dansın bir araya gelerek lirik bir hava yakalayarak oynanan oyundur. Estetik ön plandadır.

 • Revü

Konu bütünlüğü olmayan monolog, skeç gibi türlerin bir araya gelerek oluşturduğu tiyatro türüdür.

Yorum Yap