Eğitim

Türkiye’deki Yeni Eğitim Sistemi

Türkiye’de hemen hemen her sene eğitim ve öğretim sisteminde değişiklikler yapılmaktadır. Buradaki amaç oturmuş ve en iyi eğitim sistemini kurmak olsa da bu durum hem öğrenciler hem de öğretmenler üzerinde olumsuz etki yaratmaktadır. Eğitim sisteminin sürekli değişmesi öğrencilerin henüz birine adapte olamamışken diğerine geçmesine ve bu nedenle başarısız olmasına neden olmaktadır. Ancak en son çıkarılan eğitim ve öğretim sistemine, başta uzmanlar olmak üzere siyasetçiler de çok güvenmekte ve bu sistemin olumlu etkileri olacağına inanmaktadır. Türkiye’de eğitim sistemi nasıldır? Türkiye’de şu anda uygulanan eğitim sisteminin özelliklerinden şu şekilde bahsetmek mümkündür;

turk-egitim-sistemi

Sorgulamaya ve yapıcı eleştiriye dayalı eğitim;

Bu tarzdaki eğitim modelinde öğrenci, bir konuyu merak ederek araştırmaya  ve öğrenmeye başlamaktadır. Elde ettiği bilgiler ile eskiden varolan bilgileri karşılaştırarak, bağlantı kurmaya çalışmaktadır. Bu eğitim sistemi, öğrenciyi araştırmaya itmektedir.

turk-egitimi-nasildir

Öğrencinin öğrenme gücünü açığa çıkarma, motivasyona öncelik verme ve merak uyandırma;

Yapılan araştırmalara göre Türkiye’deki çocukların sadece %10’luk kısmı kendi kendine merak edip, sorgulamaya ve öğrenmeye başlamaktadır. Bu eğitim sistemi de kalan %90’lık kısmın eğitimi için, derslere motive edilmesi, ilgilerinin uyandırılması ve öğrenme ihtiyaçlarının olduğunun hissettirilmesine yönelik çalışmalar yapmaktadır.

egitim-sistemi

Bilgi, beceri ve davranış kazanma süreci;

Bu eğitim sisteminde, insanlar merak ettiklerini daha kolay öğrenecektir ilkesi ile yola çıkılarak, derslerin merak uyandırıcı hale getirilmesi amaçlanmıştır. Bu nedenle, derslerde anlatma metodu terk edilerek, senaryo, temsil ve proje tabanlı ders müfredatı getirilmiştir.

Aktiviteler ile motivasyon sağlama;

Yeni eğitim sistemi ile birlikte, öğrencilerin daha çok aktivite yapması amaçlanır. Çeşitli elişi dersleri, müzik derslerinde enstürüman kullanılması ve beden eğitimi derslerinde yapılan çeşitli sporlar sayesinde öğrenciler, derslerine daha iyi motive olabilecektir.

egitim-goren-cocuklar

Yeni eğitim sistemi ile sınavlar;

Türkiye’ye getirilen yeni eğitim sistemi ile sınav yapıları da her sene değişmektedir. Ortaöğretim öğrencilerinin merkezi ortak sınavlar ile almış oldukları derslerden sınavlara tek tek girmeleri sağlanır. Her sene almış oldukları notlar, yıl sonunda belirli bir ortalamaya tabi tutulur ve öğrenciler liselere bu notlarına göre yerleştirilir. Son zamanlarda getirilen yeni bir uygulamaya göre ilkokul öğrencilerinin 4. Sınıftan başlayarak girmiş oldukları ortak sınavlar, ilkokul ikinci sınıfın ikinci döneminden başlayacaktır. Bu ortak sınavların amacı öğrencilerin becerilerine ve öğrenim kapasitelerine göre, daha başarılı olabilecekleri bir liseye yerleşmelerini sağlamaktır. Üniversite sınavında ise yine lisede alınan dersler üzerinden bir sınav uygulanmakta ve öğrencilerin almış oldukları puanlar üzerinden yerleştirme yapılmaktadır.

Yorum Yap